Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зміст

 

Вступ.. 5

1     Механізми функціонування активів підприємства.. 8

1.1     Класифікація та механізми обігу активів підприємства. 8

1.2     Основні форми розміщення активів. 14

1.3     Способи та інструменти управління активами підприємства. 20

2     Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ “Санторин”  23

2.1     Структура методики аналізу ефективності використання активів підприємства. 23

2.2     Аналіз фінансового стану підприємства. 33

2.2.1. Оцінка ліквідності та платоспроможності 33

2.2.2. Характеристика ефективності функціонування активів підприємства. 37

2.3     Ефективність діяльності підприємства та основні недоліки та основні недоліки в організації фінансової роботи. 49

3     МАтематичне обгрунтування шляхів удосконалення управління активами підприємства.. 53

3.1     Побудова багатофакторної лінійної регресії рентабельності підприємства. 57

3.2     Розробка стратегії управління активами торгівельного підприємства. 70

Висновки.. 75

ПЕРЕЛІК використаної літератури.. 78

Додатки