Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Визуальное город

У певному сенсі місто можна розглядати як невербальну систему комунікації, як набір знаків та значень, що створюються і передаються його мешканцями, окремими соціальними групами чи інститутами, і формують так званий «режим правди» (використовуючи термінологію М. Фуко)

 

В определенном сенсе город можно рассматривать как невербальную, визуальную систему  коммуникации, как набор знаков и значений, которые создаются и передаются его жителями, отдельными социальными группами или институтами, и формируют, использую терминологию М. Фуко, так называемый «режим правды».

 

Джон Шорт «Міста –це системи символічної комунікації, які свідчать про те, хто є носієм влади, і те, на чому ця влада тримається. Форма, призначення, розмір, внутрішнє планування, чи зовнішній дизайн – усе це є свідченням природи, особливостей розподілу та боротьби за владу в своїй основі спирається на значення, які репрезентував, репрезентує чи міг би репрезентувати міський простір. Насправді місто-це система знаків, які демонструють владу і престиж, статус і вплив, перемоги і поразки »

 

Джон Шорт «Города – это системы символической коммуникации, которые свидетельствуют о том, кто является носителем власти,  на чем эта власть держиться. Форма, назначение, размер, внутренее планирование, или внешний дизайн – все это является свидетельством природы, особенностей распределения и борьбы за власть в своей основе опирается на значения, которые репрезентировало, репрезентирует и могло бы реперзентировать городское пространство. На самом деле город – это система знаков, которые демонстрируют власть и престиж, статус и влияние, победы и поражения».Размер файла: 65.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров