Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (16)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Соціальна пам´ять як потенціал інтеграції українського суспільства

Зміст

Вступ

Розділ 1:Теоретико-мтодологічні проблеми вивчення феномена соціальної пам´яті:

1.1.         Аналіз підходів до операціаналізаціїсоціальної пам´яті.

1.2.         Структура, функції і механізмивідтворення соціальної пам´яті.

 

Розділ 2:Соціальна пам´ять як потенціал інтеграції українського суспільства:

         2.1. Соціальна пам´ять як детермінантазбереження та змін соціальної ідентичності.

         2.2. Соціальна пам´ять як факторконсолідації українського суспільства.

 

 

Вступ

Феномен пам'яті вивчається з найдавніших часів і багатьма науковимидисциплінами. У першу чергу філософія, потім природознавство, психологія,соціологія намагаються проникнути в його сутність і представити механізми діїпам'яті, як на індивідуальному рівні, так і на рівні людських співтовариств.Проблема пам'яті протягом багатьох сторіч раз у раз актуалізується. У ХХстолітті, з розвитком кібернетичних технологій інтерес людства до проблемипам'яті блискуче реалізувався в створенні електронних запам'ятовувальнихсистем, які, будучи всього лише моделлю людської пам'яті, все-таки в багаторазів перевищують її звичайні можливості. При цьому з'ясувати, що ж реальновідбувається в людському організмі під час запам'ятовування – відтворення –забування (операцій пам'яті), представити, у якому ступені на зазначені операціївпливають біологічні й соціальні фактори, дотепер залишається проблематичним.

Кінець двадцятого століття надав республікам колишнього СРСР історичнуможливість знаходження волі й відновлення національної державності. Переоцінкасистеми цінностей, зростання інтересу до минулого, культури народів, достановлення й розвитку національної самосвідомості привели до актуалізаціїсоціальної пам'яті в масовій свідомості. Звертання до пам'яті історичного,соціального минулого є важливою потребою суспільства, тому що в ній укладенийтакож і великий виховний потенціал. Соціальна пам'ять забезпечує зв'язокпоколінь, їхня наступність, створює умови для спілкування, взаєморозуміння йпевних форм співробітництва людей у різних сферах соціальної діяльності.

Актуальність теми обумовлена також необхідністю дослідження ідеологічних ікультурних трансформацій, що відбуваються в сучасному українському суспільстві –осмислення нових ідентифікаційних практик і пошуку солідарізуючих символів ізмістів. Размер файла: 250.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров