Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (5)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Соціальна пам´ять як потенціал інтеграції українського суспільства

Зміст

Вступ

Розділ 1:Теоретико-мтодологічні проблеми вивчення феномена соціальної пам´яті:

1.1.         Аналіз підходів до операціаналізаціїсоціальної пам´яті.

1.2.         Структура, функції і механізмивідтворення соціальної пам´яті.

 

Розділ 2:Соціальна пам´ять як потенціал інтеграції українського суспільства:

         2.1. Соціальна пам´ять як детермінантазбереження та змін соціальної ідентичності.

         2.2. Соціальна пам´ять як факторконсолідації українського суспільства.

 

 

Вступ

Феномен пам'яті вивчається з найдавніших часів і багатьма науковимидисциплінами. У першу чергу філософія, потім природознавство, психологія,соціологія намагаються проникнути в його сутність і представити механізми діїпам'яті, як на індивідуальному рівні, так і на рівні людських співтовариств.Проблема пам'яті протягом багатьох сторіч раз у раз актуалізується. У ХХстолітті, з розвитком кібернетичних технологій інтерес людства до проблемипам'яті блискуче реалізувався в створенні електронних запам'ятовувальнихсистем, які, будучи всього лише моделлю людської пам'яті, все-таки в багаторазів перевищують її звичайні можливості. При цьому з'ясувати, що ж реальновідбувається в людському організмі під час запам'ятовування – відтворення –забування (операцій пам'яті), представити, у якому ступені на зазначені операціївпливають біологічні й соціальні фактори, дотепер залишається проблематичним.

Кінець двадцятого століття надав республікам колишнього СРСР історичнуможливість знаходження волі й відновлення національної державності. Переоцінкасистеми цінностей, зростання інтересу до минулого, культури народів, достановлення й розвитку національної самосвідомості привели до актуалізаціїсоціальної пам'яті в масовій свідомості. Звертання до пам'яті історичного,соціального минулого є важливою потребою суспільства, тому що в ній укладенийтакож і великий виховний потенціал. Соціальна пам'ять забезпечує зв'язокпоколінь, їхня наступність, створює умови для спілкування, взаєморозуміння йпевних форм співробітництва людей у різних сферах соціальної діяльності.

Актуальність теми обумовлена також необхідністю дослідження ідеологічних ікультурних трансформацій, що відбуваються в сучасному українському суспільстві –осмислення нових ідентифікаційних практик і пошуку солідарізуючих символів ізмістів. Размер файла: 250.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров