Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Статистические методы в физике. Распределение Максвелла.: Мате-риалы к лекции. / Сост.: Коновалов С.В., Ерилова Т.В.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. - 27с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Драничников Н.А., Михайленко Ю.Е. Сварка горячего спая термопары в графитовой ванне. Крепление горячего спая термопары к металлической поверхности конденсаторной сваркой: Метод. указания к лабораторной работе. – Новокузнецк: Издат. центр ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Роль физики в экологическом образовании. Тепловое загрязнение окружающей среды. Материалы к лекции./ Сост.: Масловская З.А., Дорошенко Н.К., Ерилова Т.В., Громов В.Е.: ГОУ ВПО «Сиб-ГИУ».- Новокузнецк, 2004. – 37 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Расчет шихты для производства сплавов ферросилиция / Ме-тод указ.: Сост. Рожихина И.Д.: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 43 с., ил (2)
(Методические материалы)

Значок файла Расчет горения топлива : Методические рекомендации к выполнению курсового проекта по дисциплине "Теплотехнологии и конструкции нагревательных печей" и при изучении дисциплины "Теория и практика теплогенерации" для студентов специальности 110300 / Сост.: В.М. Динельт, Т.А. Михайличенко: СибГИУ. – Нов (4)
(Методические материалы)

Значок файла Производственная практика: Методические указания: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 12с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Конструкции и проектирование электрических печей: Метод.указ./ Сост.: И.Д. Рожихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 26 с (2)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Безперебійний блок живлення для застосування в охоронній системі

ВСТУП

 

Розвиток сучасної промисловоїелектроніки нерозривно повязаний з досягненнями мікроелектроніки,яка, в свою чергу, базується на інтегральній технології. Остання дозволилаотримувати вузли електронних пристроїв, перш за все інформаційної електроніки,в мікровиконанні – у вигляді інтегральних мікросхем.

Питаннями побудови електроннихпристроїв на інтегральних мікросхемах займається мікросхемотехніка.

Промислова електроніка тісно повязана з електротехнічними дисциплінами. Вона базується накурсах вищої математики, фізики, теоретичних основ електротехніки, електричнихвимірювань.

Якщо подивитись на історію розвиткуелектроніки, то, насамперед зазначимо, що успіхи, досягнуті електронікою,історично значною мірою пов’язані з розвитком радіотехніки. Обидві ці галузітехніки розвивалися у тісному взаємозв’язку. Електронновакуумні танапівпровідникові електронні прилади є основними елементами радіотехнічнихпристроїв і визначають найважливіші показники радіоапаратури. З іншого боку,необхідність вирішення багатьох проблем радіотехніки ставила перед електронікоюряд завдань, вирішення яких сприяло винаходу нових та удосконаленню існуючихелектронновакуумних та напівпровідникових приладів, схемотехнічних рішень.

Електронні пристрої широковикористовуються у радіозв’язку, телебачені, запису та відтворенні звуку,радіолокації та інших галузях радіоелектроніки.

Прогрес електроніки сприяв виникненнюта розвитку кібернетики – науки, що займається питаннями управління та зв’язкув машинах і живих організмах, а також зробив можливим створення швидкодіючихобчислювальних машин. Без широко застосування обчислювальної техніки неможливевикористання космосу за допомогою штучних супутників землі, ракет,космічних кораблів та автоматичних міжпланетних станцій.

Електроніка стала могутнім засобомавтоматизації та контролю виробничих процесів. Виключно велику роль відіграєвона при створенні роботизованих комплексів, що сприяють зменшенню використанняважкої ручної праці в різних сферах виробництва та підвищенню якості продукції,що випускається.

Таким чином, тенденція розвитку технікисьогодні така, що частка електронних вузлів у інформаційних пристроївавтоматики безперервно зростає. Цьому значною мірою сприяло широке впровадженняінтегральної технології, що дала змогу на одному кристалі напівпровідника малоїплощі виготовляти складні функціональні вузли різного призначення.

Промисловість серійно випускаєінтегральні підсилювачі електричних сигналів, комутатори, логічні елементи,лічильники імпульсів, кодові ключі, дешифратори і т. Ін. В останні рокиосвоєнно випуск великих інтегральних мікросхем (ВІМ) і мікромініатюрнихобчислювальних машин, що отримали назву мікропроцесорів. Кількість елементівкожної ВІМ коливається від десятків одиниць до сотень тисяч і сягає кількохмільйонів у надвеликих мікросхемах.

Типові функціональні мікровузли даютьзмогу зібрати потрібний електронний блок без детального розрахунку окремихкаскадів. І лише в тому випадку, коли типові інтегральні схеми не розвязують якогось конкретного завдання, до них додають вузлина дискретних елементах, що потребує проведення відповідних розрахунків.  Размер файла: 1.04 Мбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров