Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (8)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (4)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (15)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (14)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ У ВАТ ВЕК “Сумигазмаш” З 16 травня 2005 року по 12 червня 2005 року

План

 

1.     Вступ...........................................................................................................................4

2.     Загальнахарактеристика ВАТ ВЕК “Сумигазмаш”:..............................................6

3.Історія компанії ВАТ ВЕК “Сумигазмаш”..............................................................13

4.Структура компанії…………………………………………………………………15

         4.1.Організаційна структура компанії………………………………………..15

         4.2. Структура управління ВАТ ВЕК“Сумигазмаш”………………………..18

4.3. Організація та діяльність підрозділу управліннявласністю, корпоративними правами і ЦП………………………………………………..19

4.4. Функції інженерно-технічного персоналу управління власністю,корпоративними правами і цінними паперами………………………………22

5. Аналіз стануінформаційно-обчислювального середовища

 ВАТ ВЕК “Сумигазмаш”:……………………………………………………………23

         5.1. Апаратна інфраструктураінформаційної системи……………………...23

         5.2. Застосування платіжних терміналів“Клієнт-Банк" і організація баз даних:…………………………………………………………………………………..25

           5.2.1.УкрСоцбанк……………………………………………………….26

5.2.2. УкрСиббанк……………………………………………………….29

5.2.3. Проминвестбанк…………………………………………………..32

5.2.4. Аваль……………………………………………………………….34

5.2.5. Приватбанк………………………………………………………..35

5.2.6. Структура даних програмного комплексу………………………36

5.2.7. Структура інформаційної системи………………………………47

6.Технологічний процес автоматизації руху коштів на рахунках:……………….38

         6.1. Постановка задачі автоматизаціїруху коштів на рахунках…………….38

         6.2. Місце задачі в системі управління……………………………………….38

6.3. Аналіз інформаційних зв’язків задачі з іншими задачами іметодів рішення автоматизації руху коштів на рахунках…………………………….40

         6.4. Аналіз літератури по автоматизаціїуправління руху коштів компанії:.42

                   6.4.1. Нові комп’ютернітехнології обробки інформації в обліково-              аналітичному процесі…………………………………………………...42

6.4.2. Характеристика автоматизованих систем обробкиекономічної інформації, функціонування та принципи побудови………………….45

7.Ефективність використання програмного комплексу автоматизації руху коштів нарахунках……………………………………………………………………………49

8.Захист даних  і інформаційна безпека баз даних………………………………..53

9. Перспективи вдосконалення кібернетичних методів управління……………56

10. Література…………………………………………………………………………57

11. Додатки……………………………………………………………………………58


1.    Вступ

 

Сучасний рівень економічних стосунків та діловоїкооперації дає можливість великим компаніям в своїй діяльності досить успішно використовуватипередові технології ,які мають окремі банки. Поєднуючи можливості кожного збанків, компанії можуть отримати додаткові інструменти поліпшення свогобізнесу, одним із яких є використання системи “Клієнт-Банк”.

Багато компаній сьогодні відчувають потребу в банках зрозвинутою регіональною мережею ,який може в режимі реального часу зібратикошти та якісно обслужити регіональні підрозділи компанії. Однією з такихкомпаній виступає ВАТ ВЕК “Сумигазмаш”.

Компанія «Сумигазмаш» є розроблювачемі виробником технологій і устаткування, що дозволяє масово використовуватиенергію альтернативних видів палива, а саме природного і побіжного нафтовогогазів. Адже не секрет, що використання газу як моторне паливо економічновигідно й екологічно доцільно в порівнянні з використанням рідких моторнихпалив.

Історія компаніїнараховує більш тридцяти років плідної діяльності. А почалася вона 5-го жовтня1970 року. Забезпечення підприємств продукцією виробничого призначення, наданнятранспортних послуг, будівництво і деревообробка — от далеко не повний списокпослуг, що робляться компанією. У 1993 році в результаті науково-технічноїдіяльності підприємства була розроблена документація і створена виробництвоавтомобільних газонаповнювальних компресорних станцій АГНКС. У 1999 роцізаводській системі керування якістю привласнений міжнародний сертифікат якостіISO 9001.

Усі ці роки керівництво ВАТ ВЕК “Сумигазмаш” у своїй роботікерувалися наступними засадами:

·       Ми не гарантуємо моментальногоприбутку — Ми будемо домагатися її спільно.

·       Ми несемо відповідальність заякість продукції, що випускається, і своєчасне виконання зобов'язань передпартнером.

·       Ми не обіцяємо нездійсненного.

А основною стратегічною метою компанія вибралазабезпечення високої якості продукції і послуг: НАША ПРОДУКЦІЯ — ЦЕ МАРКАВИСОКОЇ ЯКОСТІ. Размер файла: 735.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров