Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Аналіз впливу діяльності Богодухівського райавтодору на атмосферу

Зміст                                                  

 стор.

 

Вступ…………………………………………………………………………... 3

 

1.     Вступна частина

1.1.         Загальна інформація про аудитора………………………………….....6

 

2.     Аналітична частина

2.1.         Загальна інформація іхарактеристика підприємства……………..….7

2.2.         Опис місцевості........................................................................................7

     2.3      Нормативно-правова базадіяльності підприємства............................7

2.4      Загальні відомостіпро підприємство....................................................8

2.5      ХарактеристикаБогодухівського райавтодору....................................9

2.6       Аналіз викидів в атмосферу.............................................................................14

2.7     Фактивиявлених недоліків..................................................................17

 

3.     Підсумкова частина

3.1.         Рекомендації щодо зниженнянегативного впливу

          підприємства на атмосфернеповітря...................................................18

3.2.         Основні напрямки природоохоронних витрат....................................19

 

Нормативно-  правова база проведення аудиту............................................20

 

Список використаноїлітератури.....................................................................21


Вступ

 

Екологічнийаудит – підприємницька діяльність екологічних аудиторів по здійсненню перевірокгосподарської діяльності, що здійснює вплив на навколишнє середовище, а такожнадання рекомендації щодо  зниженнянегативного впливу на середовище та здоров`я  людини.

Екологічнийаудит може бути ініціативним (добровільним) та обов'яз­ковим. Причомуобов'язковість буває багаторівневою (державною, корпо­ративною, регіональною).

Залежно відтого, хто ініціював проведення екологічного аудиту або хто організуєсистематичну еколого-аудиторську діяльність, екоаудит можна визначити яквнутрішній (корпоративна група аудиторів) або зовнішній (незалежна команда професійнихаудиторів).

 

Розглянемо докладніше порядок проведення екологічного аудиту.

Заміжнародними і державними стандартами весь процес екоаудиту простежується яклогічна послідовність чітко визначених завдань, що забезпечують дотриманнясистемного підходу. Всі завдання поділяються на 3 групи.

 

Перша група – завдання попідготовчій роботі на підприємстві, що включають в себе:

1.     Визначення кола питань та цілей, якірозглядатимуться при проведенні екоаудиту.

2.     Огляд засобів виробництва та перевіркавідповідності їх діяльності існуючим ліцензіям та стандартам.

3.     Розробка протоколу аудиту на основівизначених раніше питань та вихідної інформації, одержаної під час оглядузасобів.

4.     Підготовка плану аудиту, який включаєтри розділи:

·       персональнийсклад групи аудиторів з розподілом функцій між її членами;

·       графікпроведення аудиту;

·       планорганізаційно-технічних заходівщодо прове­дення екоаудиту.

 

Друга група- робота зі збирання інформації.

Ця група розглядає виконання таких завдань:

1.    Збори фахівців(аудиторів) у зв'язку з початком аудиту.

2.     Огляд виробничого процесу, з метоювизначення заходів щодо розв’язання екологічних проблем.

3.     Оцінка ефективності системиекоменеджменту.

4.     Огляд документів і записів. До нихвідносяться:

     дозволи на природокористування;

• паспорт водного господарства;                               

екологічний паспорт;                                      

• паспорт відходів;

• журнали аналізів сировини, викидів, скидів, відходів;

• форми статистичної звітності 2 - тп(повітря), 2 - тп(водгосп) та ін.;

• накази по підприємству, які стосуються природоохоронної діяльності;

• висновки та приписи екологічної інспекції;

заяви, скарги, листування з приводуекологічних проблем;

• документи, що підтверджують законність видалення відходів;    

звіти про попередні аудити;

• звіти підприємства державним органам.Размер файла: 29.12 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров