Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ В СУЧАСНОМУ ПОПУЛЯРНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена виявленнюособливостей конструювання та репрезентації образу культурного героя в сучасномупопулярному кінематографі. Оскільки формування образукультурного героя на загальних правилах мови кіно тотожно його ідеологічномуконструюванню, і є елементом  боротьби заволодіння символічним капіталом, який функціонує в полі владних відносин, тазмінюється відповідно до реконфігурації актуального культурного кодуактуалізовано проблематику агентів та механізмів соціального контролю. Наоснові власного емпіричного дослідження автора виділено характерні рисисучасного кіногероя, образна колористика якого позиціонується культурними експертами як орієнтир соціальнозначущих практик.

 

Зміщення  панорамисоціальної реальності в бік тотальної семіотизації і візуалізації буття не лишезмінює  концептуальний простір самоїсоціології, а й порушує питання щодо глибинних механізмів функціонуваваннясоціального цілого, підтримки стабільності і пошуку важелів впливу на поведінкулюдей їхні повсякденні практики та життєві траєкторії. Проблематизуючи впливвізуальної, образної риторики на зміну паттернів людських відносин, сучаснийсоціологічний дискурс все частіше звертається до дослідження медіа та владимедіа дискурсів в категоріях домінації та контролю. При цьому механізмиконтролю постають принципово відмінними від прямого ідеологічного впливу - медіаі насамперед телебачення, презентують публіці зовсім автономну чуттєво-знаковуреальність, яка зачаровує своєю правдоподібністю, примножуючи «фантазмиреалізму», та засвоюється фізично як відчуття [1, с. 141]. Тому, в ситуації, щосклалася, дослідницький інтерес викликає «нормативний ідеал» – образкультурного героя, конструйований кінематографом, який, незважаючи нанеприховану умовність його продукту, обумовлений ставленням до кінотексту як доособливої форми соціального знання, об'єктивації сприйняття сучасною людиноюнавколишньої соціальної дійсності. Більше того, соціальний контроль черезспокусу кінообразами, або владу симулякрів – у метафорі Ж. Дельоза, нескромніший у претензіях на тотальність аніж тиск будь-яких владних структур. Відповідно, мета нашої статті - виявити особливості конструювання тарепрезентації образу культурного героя в сучасному популярному кінематографі.Размер файла: 62.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров