Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (4)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ЕКОНОМІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ

Тема 3 „ЕКОНОМІЧНІ РЕГІОНИУКРАЇНИ"

План лекцій

1.  Закон територіального поділу праці.

2.           Стан   розвитку  Західного   економічного   регіону  та   його   місце  в
економіці України.

3.           Стан розвитку Донецько-Придніпровського економічногорайону та
його місце в економіці України і країн СНД.

4.           ХарактеристикаПівденного району України.

 

1.Закон територіального поділу праці.

За умов розвитку ринковихвідносин робоча сила набуває якостей товару з характерною для нього вартістю та споживною вартістю. Споживна вартість пов'язана із спроможністю працівникастворювати додаткову вартість, такувластивість мають в основному особи працездатного віку, які досяглипевного фізичного та інтелектуального розвитку.

В Україні питома вага осіб працездатного віку становить більше ніж 55% всього її населення.Але для цього показника характерні значні територіальні відмінності.

Найнижча частканаселення працездатного віку відмічається у регіонах, де переважає аграрна сфера зайнятості. До нихналежать Вінницька, Волинська, Житомирська,Тернопільська, Хмельницька та Чернігівська області, у яких ця вікова група досягає дещо більше ніж 52% загальної чисельностінаселення; у Чернігівській області цей показник становить лише 51%.

Найвища частка осібпрацездатного віку характерна для високо урбанізованих та індустріально розвинутих областей: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської. В цих областяхчастка працездатного населенняперевищує 57%.Размер файла: 63 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров