Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

ЕКОНОМІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ

Тема 3 „ЕКОНОМІЧНІ РЕГІОНИУКРАЇНИ"

План лекцій

1.  Закон територіального поділу праці.

2.           Стан   розвитку  Західного   економічного   регіону  та   його   місце  в
економіці України.

3.           Стан розвитку Донецько-Придніпровського економічногорайону та
його місце в економіці України і країн СНД.

4.           ХарактеристикаПівденного району України.

 

1.Закон територіального поділу праці.

За умов розвитку ринковихвідносин робоча сила набуває якостей товару з характерною для нього вартістю та споживною вартістю. Споживна вартість пов'язана із спроможністю працівникастворювати додаткову вартість, такувластивість мають в основному особи працездатного віку, які досяглипевного фізичного та інтелектуального розвитку.

В Україні питома вага осіб працездатного віку становить більше ніж 55% всього її населення.Але для цього показника характерні значні територіальні відмінності.

Найнижча частканаселення працездатного віку відмічається у регіонах, де переважає аграрна сфера зайнятості. До нихналежать Вінницька, Волинська, Житомирська,Тернопільська, Хмельницька та Чернігівська області, у яких ця вікова група досягає дещо більше ніж 52% загальної чисельностінаселення; у Чернігівській області цей показник становить лише 51%.

Найвища частка осібпрацездатного віку характерна для високо урбанізованих та індустріально розвинутих областей: Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Одеської. В цих областяхчастка працездатного населенняперевищує 57%.Размер файла: 63 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров