Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Бюджетна політика і місцеві бюджети

Бюджетна політика і місцеві бюджети

План

1.           Суть і значення бюджету.

2.     Бюджетна система і право.

3.     Склад доходів бюджетів і фіскальна політика.

4.    Розвиток місцевих бюджетів - необхідна умова побудови  нової
економічної системи.

5.     Основні напрямки бюджетної політики України.

1. Суть і значення бюджету.

Бюджет як економічна категорія відображає реальні економічні відносити між державою та іншими економічним суб'єктами по створенню та використанню централізованого фонду грошових ресурсів країни, передбачених для виконання функції держави шляхомрозподілу та перерозподілу ВВП.

Специфічними ознаками бюджетних відносин є:

1)перерозподільчий характер - бюджет виконує функції перерозподілу ВВП між областями, регіонами, соціальними верствами населення, а також перерозподіл грошових коштів в часі через використання державних займів;

2)всеохоплюючий характер - ці відносити вступають всі юридичні та фізичні особи;Размер файла: 98.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров