Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (10)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Формування та реалізація державної кадрової політики на рівні регіону

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП                                                                                                                              3

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ УМОВ ФОРМУВАННЯ  РЕГІОНАЛЬНОЇ КАДРОВОЇПОЛІТИКИ                                                                                                7

 

1.1.     Сутність та цілідержавної кадрової політики                                                    7

1.2.     Методологічні  підходи до   дослідження   проблем формування і

реалізації кадрової політики                                                                                        13           

1.3.     Нормативно-правові   засади формування  регіональної   кадрової

політики                                                                                                                         23

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗСУЧАСНОГО СТАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО  ФОРМУВАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РІВНІРЕГІОНУ                                  29

 

2.1. Формування   складу   державних  службовців у Харківській області            29                                

2.2. Формування кадрового резерву державної служби                                            34

2.3. Аналіз  заходів  щодо  залучення молоді  до державної служби та 

служби  в  органах місцевого самоврядування                                                           44

2.4. Аналіз стану професійного навчання державних службовців                           48

 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ   КАДРОВОЇ   ПОЛІТИКИ   НА РІВНІ РЕГІОНУ                                                                            58

 

3.1. Поліпшення   законодавчо-нормативної   бази  функціонування  та

розвитку державноїслужби                                                                                         58

3.2. Розробка заходів  щодо  підвищення рівня кадрового забезпечення

державної служби в регіоні                                                                                         65

3.3.Критерії  ділових  і професійних  якостей кандидатів назаміщення

вакантних посаддержавних службовців                                                                    74

3.4. Шляхи підвищення мотивації праці державних службовців                             78

 

ВИСНОВКИ                                                                                                                  83

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                     88

 

 Размер файла: 119.13 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров