Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Розглядаються проблеминедержавного пенсійного забезпечення в Україні, ана­лізуються макроекономічніпередумови та ризики щодо його подальшого розвитку. Обґрунтовуютьсяактуальність і перспективність даного виду соціального захисту в умовахдепопуляції, старіння населення та поширення нестандартних форм зайня­тості,пропонуються заходи з удосконалення існуючої моделі недержавного пенсій­ногозабезпечення.

Реформування пенсійної системи- одне з найважливіших завдань розбудови соціальне орієнтованої ринковоїекономіки в Україні. Трирівнева пенсійна система, задекларована в ЗаконахУкраїни "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та"Про недержавне пенсійне забезпечення", передбачає реформування існуючоїсолідарної системи (перший рівень) і створення додаткової - нагромаджувальноїскладової, яка, у свою чергу, включатиме загальнообов'язкове державнестрахування (другий рівень) та недержавне пенсійне забезпечення (третійрівень).Размер файла: 49 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров