Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (6)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (12)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

БЕЗРОБІТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

План

Вступ………………………………………………………………………. 3

 

Розділ I: Безробіття як економічнеявище………………………………. 4

1.1.  Види безробіття……………………………………………………...4

 

Розділ II: Втрати від безробіття та йогопричини………………………. 7

2.1.  Соціально-економічні втративід безробіття……………………… 7

2.2.  Причини безробіття……………………………………………… 9

 

Розділ III: Рекомендації для подоланнябезробіття……………...…….. 13

3.1.  Допомога прибезробітті…………………………………………… 16

 

Висновок………………………………………………………………….. 18

 

Література………………………………………………………………… 19

 

 

Вступ.

 

      Праця і земля – два основні джерела багатства, два основні факторизростання виробництва, бо всі інші фактори – капітал, організація, інформація –це справа рук і розуму людини. Тому суспільство на всіх етапах розвиткуцікавило питання про ефективність використання робочої сили. Емпіричним шляхомдоведено, що 1% зростання безробіття скорочує ВНП на 2%.На жаль явищебезробіття не оминуло України, і ми це добре відчуваємо в сьогоднішні дні,бачачи бідних людей, зростання злочинності та економічний спад в цілому.

Я намагатимусяв даному рефераті розкрити, що таке безробіття, звідки воно береться, які йоговиди та наслідки, що говорять відомі економісти про його виникнення та методизапобігання, зробити висновки як уникнути безробіття на основі історичногодосвіду.

         Нарізних етапах розвитку людського суспільства ефективність використання робочоїсили була різною. Первісному суспільству була притаманна повна зайнятістьвсього працездатного населення общини і одночасне перенаселення окремихтериторій; звідси  постійна боротьбаплемен за територію. При рабстві була присутня повна зайнятість рабів усіхрабів і відносне перенаселення вільних громадян, частина яких ставалаколоністами або воїнами, а їх основним призначенням було поповнення арміїрабів. При феодалізмі існувало абсолютне і відносне аграрне перенаселення,частина людей становила прихований надлишок, деякі з них займалися промисламина “великій дорозі”, інші поповнювали військо, призначенням якого булозавоювання нових земель. В умовах частого капіталізму на індустріальному етапійого розвитку, при пануванні ринкових відносин виникло нове соціально-економічнеявище - армія безробітних.

         Економіка суверенної України перебуває на етапі формування ринку працівідповідно до законів ринкової економіки. Правда, цей процес проходить доволісповільнено. Проте такі темпи слід розцінювати, скоріше як позитивне явище,оскільки в умовах існування залишків старих економічних структур, принедостатніх капіталовкладеннях зростання масштабів безробіття могло б викликатипевну соціальну напругу. В України вперше було легативно визначено статусбезробітного Законом "Про зайнятість населення". Цей закон бувприйнятий у березні 1991 року, тобто тоді, коди Україна ще не була самостійноюдержавою. У статті 2 Закону говорилося, що "безробітними називаютьсягромадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин через відсутністьпідходящої роботи не мають заробітку (трудового доходу). При цьому ці громадянизареєстровані у державній службі зайнятості, а отже, дійсно вони шукають роботута здатні приступити до праці". Це є законодав­чим визнанням якісно новихекономічних реалій української дійсності, яке потрібно вважати поступом нашляху до ефективного використання трудового потенціалу. 



Размер файла: 325 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров