Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Оперативне фінансове планування на підприємстві

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………4

Розділ1. Оперативне фінансове планування на підприємстві…………………6

1.1.         Сутність оперативного фінансовогопланування…………………6

1.2.         Суть і етапи складання платіжногокалендарю…………………...7

1.3.         Суть податкового календарю (розрахункипотреби короткострокових кредитів)………………....................................11

1.4.         Касовий план……………………………………………………….12

Розділ 2.Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства…………………...16

                                                                      2.1.Призначення, зміст та методи аналізу фінансового стану                      підприємства………………………………………………………………16

2.2. Аналізі оцінка стану ліквідності підприємства……………………16

2.3. Аналізі оцінка стану ділової активності підприємства…………...20

2.4. Аналізі оцінка процесів формування й розподілу прибутку підприємства…………………………………………………………........27

2.5. Аналізі оцінка стану рентабельності підприємства……………….29

2.6. Аналізі оцінка стану структури капіталу підприємства…………..32

2.7. Комплекснийаналіз і оцінка фінансового стану підприємства…...34

Розділ 3. Дослідження залежностіфінансових результатів операційної

діяльності підприємства відпроведених витрат та обсягів реалізації

продукції………………………………………………………………………....37

         3.1. Основні положення методу «витрати– обсяг - прибуток»………..38

         3.2. Визначення порогу рентабельності йзони беззбиткової

          діяльності підприємства………………………………………………….39

          3.3. Дослідження впливу операційного важеля на зміниобсягів

          прибуткупідприємства…………………………………………………..42

Висновки…………………………………………………………………………46Размер файла: 351 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров