Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Основи Конституційного права України.Основи права

Загальнi вказiвки до виконання контрольних робiт

Запропонованi варiанти завдань дозволять студентам перевiрити засвоєний теоретичний матерiал курсу, вмiння застосувати вiдповiдний нормативний матерiал до конкретного випадку, взятого з судової практики.

Кожний варiант включає в себе два теоретичних питання та 2 практичних завдання з перелiком лiтературних та нормативних джерел.

Вирiшенню будь-якого завдання повинно передувати вивчення теоретичних положень курсу “Основи Конституційного права України.Основи права”. Особливу увагу слiд звернути на теми, до яких вiдносяться запропонованi завдання.

Перш нiж виконувати практичне завдання, необхiдно ретельно вивчити його змiст i визначити коло питань, на якi воно розраховане. Потiм треба ознайомитись із  Конституцією України, вiдповiдними нормативними актами, постановами Пленуму Верховного Суду України.

Вирiшення завдань необхiдно викладати письмово у формi вiдповiдних процесуальних документiв, чiтко, лаконiчно з посиланням на конкретнi статтi Конституції України, кодексiв, норми з iнших юридичних джерел.

Якщо умови завдання дають змогу для альтернативних рiшень, необхiдно описати всi можливi варiанти.

Контрольна робота виконується по одному з тридцяти запропонованих варiантiв. Размер файла: 133.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров