Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения случайных событий с помощью шариковой модели: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (1)
(Методические материалы)

Значок файла Деформация и рекристаллизация металлов: Метод. Указ. / Сост.: Л.А. Стародубцева, Д.Г. Татарников: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. - с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дефекты кристаллического строения металлов. Рекомендации к практическим занятиям. / Сост. В.П. Морозов, А.Ф. Софрошенков; СибГИУ. – Новокузнецк, 1999. - с. ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гидромеханические процессы и обработка твердых материалов: Метод. указ. / Сост.: Г.В. Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Гидродинамика и гидромеханические процессы: Метод. указ. / Сост.: Г.В.Галевский, В.В. Руднева: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 35 с., ил. (1)
(Методические материалы)

Значок файла Выбор и расчёт потребного количества оборудования: Ме-тодические указания к изучаемому курсу: “Оборудование и проекти-рование термических цехов” / Сост.А.Ф. Синявский: СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 11с. (0)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проектування для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 7.090304 “Видобування нафти і газу”

ЗМІСТ

 

 

Передмова...........................................................................................................4
1. Переддипломнапрактика.............................................................................4

   1.1. Організація практики..............................................................................5

           1.2. Мета і задачапрактики............................................................................5

           1.3. Обов’язкистудента..................................................................................5

           1.4. Вимогикафедри до проходження практики студентами.................... 5

           1.5. Завданнявипускаючої кафедри.............................................................7

        2. Дипломнепроектування..............................................................................  8

           2.1. Робота студента надпроектом............................................................... 8

           2.2. Схема дипломногопроекту.................................................................... 8

           2.3. Загальні вимоги до викладаннятексту..................................................10

          2.4. Вимоги до графічної частинипроекту..................................................13

           2.5. Оформлення додатків.............................................................................14

           2.6. Складання описів літературнихджерел ...............................................15

           2.7. Тематика дипломногопроектування………………………………….15

           2.8. Охорона праці, навколишньогосередовища і цивільна оборона…...16

           2.9. Організація, планування іуправління виробництвом.........................16

           2.10. Література..............................................................................................17

        3.Додатки...........................................................................................................21

           3.1. Зразки завдань на дипломнепроектування...........................................22

           3.2. Титульний лист щоденникапереддипломної практики......................50

           3.3. Титульний лист звіту продипломну практику.....................................51

           3.4. Титульний лист пояснювальноїзаписки дипломного проекту...........52

          3.5. Зразок таблиці вихіднихданих..............................................................53  

          3.6. Фізико-хімічний склад нафти, газу, води і їхсуміші...........................56Размер файла: 425 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров