Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (14)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (13)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методичні вказівки до виконання і захисту магістерської роботи студентами спеціальності 08.050104. «Фінанси»

Методичні вказівки до виконання ізахисту магістерської роботи студентами спеціальності 08.050104. «Фінанси» –Полтава: ПолтНТУ, 2007.-   34 с.

 

 

ЗМІСТ

 

1. Мета,завдання та основні вимоги до виконання магістерської роботи.........4

2.Організаційно-методичні положення щодо  виконання та захисту магістерської роботи...............................................................................................6

3. Вибір,обґрунтування теми  і  складання плану магістерської роботи..........8

4.Методичні    рекомендації    до    побудовиструктури та виконання    окремих  розділів магістерської роботи  ..............................................................................11

4.1. Побудова структури магістерської роботи…………………………….…..11

4.2. Загальні вимогидо оформлення магістерської роботи …………...............14

4.3. Правила поданняілюстрацій ……………………………..…………….…. 19

4.4. Подання таблиць ………………………………………………………….... 20

4.5. Загальні правила подання формул………………………………………... 22

4.6. Загальні правила  цитування та посилання на використані джерела …... 24

4.7. Оформлення списку використаних джерел…………………………….… 26

4.8. Правила оформлення додатків……………………………………………. 27

5. Підготовка реферату …………………………………………………………. 27

 

6. Підготовкавідзиву  та рецензії........................................................................28

7. Підготовка дозахисту та організація захисту магістерської роботи ...........29

  Додатки................................................................................................................31 Размер файла: 258 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров