Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Методичні вказівки до тестового контролю знань із курсу “Тепломасообмін” (змістовий модуль № 1) для студентів спеціальності 6.092100 “Теплогазопоста-чання і вентиляція” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр“)

Методичнівказівки до тестового контролю знань із курсу “Тепломасообмін” (змістовиймодуль № 1) для студентів спеціальності 6.092100 “Теплогазопоста-чання і вентиляція”(освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр“) стаціонарної та заочної формнавчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2008. - 22 с.

     Укладач: Т.С. Кугаєвська,канд. техн. наук, доцентРазмер файла: 422 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров