Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Створення інформаційної системи „Телефонний довідник” з використанням об’єктно-орієнтованого підходу

Зміст

 

Зміст. 3

Вступ. 4

Розділ 1Теоретичне обгрунтування. 4

1.1 Діаграма варіантів використання (use case diagram) 4

1.2 Діаграма класів (class diagram) 6

1.3 Діаграма послідовностей (sequence diagram) 7

1.4 Діаграма станів (statechart diagram) 9

1.5 Діаграма кооперації (collaboration diagram) 11

Розділ 2 Створення інформаційної системи „Телефоннийдовідник” з використанням об’єктно-орієнтованого підходу. 12

2.1 Створення прототипу. 12

2.2 Розробка класу, який буде представляти записи у базіданих. 17

2.3 Розробка класу, який являє собою контейнер длязберігання записів бази даних  22

2.4 Розробка класу утиліт, в якому передбачено статичніфункції-члени для сортування і порівняння записів. 27

2.5 Розробка класу, що реалізує бізнес-правила. 30

2.6Розробка класу, відповідального за інтерфейс користувача. 35

2.7Розробка класу для автоматичного тестування системи. 40

Висновки. 46

Список рекомендованої літератури. 47Размер файла: 954.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров