Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Раціональне використання й охорона водних ресурсів” для студентів спеціальності 6.092600 „Водопостачання та водовідведення” напряму підготовки 0926 “Водні ресурси ” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання

Методичні вказівки до самостійної роботи здисципліни „Раціональне використання й охорона водних ресурсів” для студентівспеціальності 6.092600 „Водопостачання та водовідведення” напряму підготовки0926 “Водні ресурси ” освітньо-кваліфікаційного рівня

 “бакалавр”усіхформ навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 16 с.

Укладачі: О.Д. Клепіков, канд. техн. наук, доцент; Л.Л. Зубричева , старшийвикладач.  Відповідальний за випуск:завідувач кафедри гідравліки, водопостачання та водовідведення С.М. Срібнюк,канд. техн. наук, доцент.

         Рецензент:І.Ф. Блощаненко, начальник відділу обліку використання води Полтавськогорегіонального управління водних ресурсів.Размер файла: 192.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров