Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (10)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Раціональне використання й охорона водних ресурсів” для студентів спеціальності 6.092600 „Водопостачання та водовідведення” напряму підготовки 0926 “Водні ресурси ” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання

Методичні вказівки до самостійної роботи здисципліни „Раціональне використання й охорона водних ресурсів” для студентівспеціальності 6.092600 „Водопостачання та водовідведення” напряму підготовки0926 “Водні ресурси ” освітньо-кваліфікаційного рівня

 “бакалавр”усіхформ навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 16 с.

Укладачі: О.Д. Клепіков, канд. техн. наук, доцент; Л.Л. Зубричева , старшийвикладач.  Відповідальний за випуск:завідувач кафедри гідравліки, водопостачання та водовідведення С.М. Срібнюк,канд. техн. наук, доцент.

         Рецензент:І.Ф. Блощаненко, начальник відділу обліку використання води Полтавськогорегіонального управління водних ресурсів.Размер файла: 192.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров