Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (10)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Функції однієї змінної: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з математичного аналізу

Функції однієїзмінної: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з математичногоаналізу / О.О. Ємець, С.І. Недобачій. − Полтава, 2003. − 38 с.

 

         У посібнику висвітлені наступні питанняматематичного аналізу: поняття метричного простору, завдання та класифікаціяфункцій однієї змінної, елементарні функції, границя функції, нескінченно малій нескінченно великі функції, неперервність функції, виклад якихпобудований  згідно із діючою навчальною  програмою з математичного аналізу длястудентів спеціальностей „Прикладна математика”, „Інформатика”.     Посібник допоможе студентам першого курсу всамостійному вивченні відповідного теоретичного матеріалу. Може бути кориснимдля студентів інших спеціальностей при вивченні курсу „Вища математика”.

 Размер файла: 385.92 Кбайт
Тип файла: 7z (Mime Type: application/octet-stream)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров