Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит фінансової звітності”. уклад.: Н.І.Гордієнко

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
„Аудит фінансової звітності” для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної
форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”/Харк. нац. акад.
міськ. госп-ва, уклад.: Н.І.Гордієнко, – Х.: ХНАМГ, 2010. – 23 с.


Размер файла: 204.69 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров