Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (11)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Проспект з дисципліни „Податкове право ”

Проспект з дисципліни „Податкове право ”

 

 

1.     Податкове право

 

2.     Зелінська С.О.

3.     Викладач правових дисциплін

4.     Кількість годин: 54, форма підсумкового контролю: атестація, залік

5.     Мета вивчення дисципліни: Ознайомити студентів з основами податкової системи України, способами та принципами оподаткування, ставками та розмірами основних податків

6.     Зміст курсу: 3 курс, 6 семестр

 

Модуль 1

·         Податкове право як галузь права

·         Правові основи податкової системи

·         Відповідальні ь за порушення податкового законодавства

·         Фіксований сільськогосподарський податок

                       

                        Модуль 2

·         Податок на прибуток підприємств

·         Прибутковий податок з громадян

·         Податок на додану вартість

·         Акцизний збір

·         Обов’язкові платежі підприємств

                      

 

Навчально-методична література

1.     Конституція України, 1996.

2.     Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.91 р. № 1251  із

3.     змінами та доповненнями.

4.     Про податок на додану вартість: Закон України в редакції від 03.04.97

№ 168 із змінами та доповненнями.

5.     Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97

6.     № 283 із змінами та доповненнями.

7.     Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від

8.     26.06.1997 р. № 400 із змінами та доповненнями.

9.     Про  податок  з  власників транспортних засобів: Закон  України  від

10.  11.12.91р. №1963.

11.  Про   фіксований   сільськогосподарський податок: Закон України від

12.  17.12.98 р. № 320.

13.  Про погашення зобов'язань платників перед бюджетом та цільовими

фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181.

14.  Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України

15.  від 26.12.92 р. № 13 із змінами та доповненнями.

16.  Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 18

17.  із змінами та доповненнями.

18.  Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від

18.05.93         р. № 56 із змінами та доповненнями.

19.  Про строки сплати акцизного збору і подання розрахунку акцизного збору:

20.  Положення, затверджене наказом Головної державної податкової інспекції

21.  України від 25.12.95 р. № 99 із змінами та доповненнями

22.  Про прибутковий податок   з громадян: Інструкція, затверджена наказом

23.  Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. № 12,

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.06.93 р. за № 64 із

змінами та доповненнями.

24.  Азаров М.Я. Все про податки.-К.: "Експерт-Про", 2000.

25.  Гега П.Т. Основи податкового права.—К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.

26.  Щомісячний журнал "Вісник податкової служби України".

27.  Щомісячний журнал "Право України".

28.  Газета "Все про бухгалтерський облік".

 

 Размер файла: 389.35 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров