Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (11)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Король В.В. Кримінально-виконавче право України. Навчально-методичні матеріали

У посібнику подано тематичний план та програму курсу, завдання для підготовки та проведення семінарських занять. Висвітлення кожної з тем у цьому посібнику включає перелік ключових питань (план-структуру теми) та список рекомендованої літератури. Окремо наведені тестові завдання, які також використовуються для проведення підсумкового контролю знань студентів з кримінально-виконавчого права.

Посібник призначений для викладачів, аспірантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів.

 

 

Рецензенти:

 

Басай В.Д. – декан юридичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, завідувач кафедри кримінального права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент

 

Фріс П.Л. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

 Размер файла: 261 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров