Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

A.Й. ПРИСЯЖНЮК. АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Подальший розвиток нашої країни та вхо-
дження її як рівноправного члена до загаль-
новизнаних геополітичних об’єднань (ООН,
Європейського Союзу, СНД, ГУУАМ), безу-
мовно, передбачає необхідність забезпечення
її суверенітету та незалежності, адже саме їх
наявність характеризує державу як самодо-
статнього та самостійного суб’єкта внутрі-
шніх та зовнішніх відносин. Однією з основ-
них складових національної безпеки, поряд із
політичною, інформаційною, військовою, яка
забезпечує суверенітет та незалежність дер-
жави, є економічна безпека як гарантія неза-
лежності країни, умова стабільності та ефек-
тивної життєдіяльності суспільства. До речі,
висновок щодо того, що економічна безпека
однаково важлива для особи, суспільства,
держави підтверджується положеннями ст.17
Конституції України, в якій забезпечення
економічної безпеки України визнано найва-
жливішою функцією держави, справою всьо-
го Українського народу


Размер файла: 521.61 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров