Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (13)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (13)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ ”ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА“ НА ТЕМУ: “Назва (великими літерами)”

Курсова робота з навчальної дисципліна “Практична стилістика” – це різновид студентської науково-дослідної роботи. Її завдання – систематизувати філологічні знання (українська мова, стилістика, літературознавство, фольклористика тощо) та глибше осмислити специфіку їх використання у журналістській діяльності. Виконуючи курсову роботу, студент повинен продемонструвати високий рівень володіння: а) науковим апаратом; б) методикою дослідницького опрацювання журналістського тексту; в) навичками текстотворення у власне науковому підстилі наукового стилю; г) умінням добирати, класифікувати, описувати, узагальнювати напрацьований конкретний матеріал.Размер файла: 64 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров