Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Організація господарських зв’язків в торгівлі, їх правове регулювання (ТЦ Магелан)

ПЛАН

ВСТУП

1. Суть, значення господарських зв’язків

2. Стисла економічно-організаційна характеристика магазину «МАГЕЛАН»

3. Види та класифікація господарських зв’язків

4. Види господарських договорів, їх загальні положення

4.1. Договір поставки

4.2. Договір доручення

4.3. Договір контрактації

4.4. Договір консигнації

4.5. Договір купівлі-продажу

4.6. Договір комісії

4.7. Договір оренди

5. Організаційно-правове регулювання господарських зв’язків у торгівлі

6. Висновоки та прапозиції

Використана література

Додатки

                                               ВСТУП

 

Перехід України до ринкової економіки обумовив створення нового господарського механізму, орієнтованого на споживача. Розширилася й зміцнилася сфера дії товарно-грошових відносин, підсилюючи роль торгівлі. Процеси формування багатоукладного господарства на основі різних форм власності, становлення й розвитку інфраструктури ринку і його господарського механізму докорінно змінили економічне, інформаційне й правове середовище функціонування торговельних підприємств, які одержали самостійність у керуванні й веденні господарства, право розпоряджатися ресурсами й результатами праці.

У цей час благополуччя й комерційний успіх торговельного підприємства цілком залежать від того, наскільки ефективна його діяльність, і вона повинна бути орієнтована тільки на прибуткове, рентабельне господарювання, тому що підприємство несе всю повноту економічної відповідальності за свої рішення й дії.

Організація господарських зв'язків з постачальниками товарів та їх правове регулювання займає особливе місце серед інструментів комерційної діяльності торговельного підприємства, тому що ця система представляє сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємства зі споживачами продукції. Всі операції по організації торгово-оперативних процесів і керуванню ними з метою досягнення високої економічної ефективності роботи торговельного підприємства зв'язані, насамперед, з раціональною організацією господарських зв'язків з постачальниками товарів, які сприяють планомірному розвитку економіки, збалансованості попиту та пропозиції, своєчасній поставці продукції й товарів народного споживання покупцям. Тому на кожному торговельному підприємстві повинна проводитися робота з вивчення й підтримки господарських зв'язків з постачальниками.

В даній роботі з урахуванням сучасних вимог освітлені актуальні питання організації господарських зв'язків магазина з постачальниками та правове регулювання та виконання договорів.

У результаті проробленої роботи з організації господарської діяльності підприємства як найважливішого напрямку комерційної діяльності багато в чому визначають правильність вибору постачальника й форм здійснення торговельних угод, а також розроблені шляхи підвищення ефективності господарських зв'язків.

 

 

 

 

 

1. СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ

 

 

Господарські зв'язки - необхідна умова діяльності підприємств, тому що вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва й своєчасність відвантаження й реалізації продукції. Кожне підприємство в процесі комерційної діяльності вступає в економічні і юридичні відносини зі своїми клієнтами, постачальниками й партнерами. В економічній літературі ці взаємини звичайно характеризуються терміном “господарські зв'язки”.

Господарські зв'язки між постачальниками й покупцями товарів - широке поняття. Сюди входять економічні, організаційні, комерційні, адміністративно-правові, фінансові й інші відносини, що складаються між торговельними підприємствами й постачальниками в процесі поставок товарів.

 

Система господарських зв'язків включає, зокрема:

?     участь торговельної організації в розробці промисловими підприємствами

?     планів виробництва товарів за допомогою надання заявок і замовлень;

?     господарські договори;

?     контроль за дотриманням договірних зобов'язань;

?     застосування економічних санкцій;

?     участь у роботі товарних бірж й оптових ярмарків;

?     перевірку якості (експертизу) товарів, що поставляють;

?     установлення оптимальних фінансових взаємин;

?     застосування адміністративно-правових норм та ін.

Система господарських зв'язків торгівлі із промисловістю - найважливіша складова частина господарського механізму, що представляє сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємств, об'єднань, фірм, галузей господарства зі споживачами продукції.

Таким чином, основне місце в господарських зв'язках торгівлі належить міжгалузевим зв'язкам в галузях, що виробляють споживчі товари, по поставках цих товарів. Установлення таких зв'язків за посередництвом торгівлі дозволяє погоджувати економічні інтереси цих галузей, забезпечувати збут випускаємої ними продукції, і взаємний обмін нею, стимулювати й визначати подальший розвиток виробництва. У рамках цих зв'язків відповідні галузі промисловості на основі вимог торгівлі й у відповідності зі своїми виробничими й фінансовими можливостями випускають товари й поставляють їх у сферу обігу. Торгівля при цьому має можливість впливати на галузі, що роблять товари, у багатьох відносинах, у тому числі відносно обсягу, асортиментів, якості й забезпечувати їхнє доведення до кінцевого споживача.

Міжгалузеві господарські зв'язки повинні забезпечувати формування товарних, і насамперед ринкових ресурсів і безперебійне просування товарів у сферу обігу. Встановлення таких зв'язків забезпечується головним чином через проміжні ланки товаровиробничого ланцюга - численні й різноманітні підприємства - посередники. У той же час у цих комерційних зв'язках в якості прямих одержувачів беруть активну участь роздрібні торговельні підприємства, а також деякі виробничі підприємства-споживачі, що використовують окремі товари народного споживання як сировину для випуску інших, тобто позаринкові споживачі.

У процесі переміщення товарів безпосередньо в сфері обігу і їхнього доведення до кінцевого споживача ланки оптової й роздрібної торгівлі широко взаємодіють, установлюючи так звані внутрішньогалузеві господарські зв'язки. Основною метою встановлення таких зв'язків є формування торговельних асортиментів ринкових ресурсів споживчих товарів, їхній раціональний розподіл по районах країни, торговельним системам і підприємствам в обсязі й асортиментах, що відповідають попиту населення, і доведення цих товарів за допомогою проміжних ланок до кінцевого пункту товаропровідного ланцюга - до магазина.

 

2. СТИСЛА ЕКОНОМІЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГАЗИНУ «МАГЕЛАН»

 

Організацію господарських зв'язків з постачальниками в курсовій роботі ми простежимо по даним найбільшого торгово-розважального комплексу «Магелан».

Місце розташування ТРК «Магелан»:

Київ, пр-т Академіка Глушкова, 13-б.

Загальна площа - 30 000 кв. м..

Площа під оренду – 18 000 кв. м..

Дата введення в експлуатацію - 2004 рік.

Наземна, безкоштовна парковка площею 500 кв.м..

Концепція: універсальниий магазин для регулярних сімейних покупок.

Об'єкти інфраструктур: кафе, банкомат, гипермаркет «Країна», ігрова кімната, кінотеатр, фуд-корт, боулінг

Предметом діяльності ТЦ «Магелан» є: торговельна діяльність, у тому числі роздрібна торгівля товарами, надання послуг розваг, послуги з надання приміщень в оренду.

Орендарям гипермаркета надаються додаткові послуги:

?                      організація будівельних робіт з індивідуального проекту,

?                      надання складських приміщень,

?                      проведення систем вентиляції,

?                      відеоспостереження,

?                      охорона,

?                      централізований вивіз сміття,

?                      надання вантажно-розвантажувальної зони.

ТЦ «Магелан» може запропонувати споживачам різноманітний асортимент продовольчих і непродовольчих товарів, більш 100 тис. найменувань, а також широкий спектр розваг.

На території ТЦ «Магелан»,розміщується дуже великий продуктовий супермаркет «Країна» з великим м'ясним, кондитерським і пекарним цехами. Непоганий відділ техніки, боулінг (кегельбан), безліч різних кафе й атракціонів, кінотеатр.

Щодня в ТЦ «Магелан» й у гипермаркеті «Країна» роблять покупки близько 15 000 покупців.

ТЦ «Магелан» має розрахунковий рахунок по основній діяльності, має круглу печатку, емблему зі своїм найменуванням, інші штампи й печатки, інші реквізити.

Головним завданням ТЦ «Магелан» є господарська діяльність, спрямована на одержання прибутку для задоволення соціальних й економічних інтересів персоналу й інтересів власників майна підприємства.

Основними показниками, що характеризують фінансові результати господарської діяльності підприємства є: валовий доход, інші доходи, прибуток і рентабельність. В умовах ринкової економіки прибуток є найважливішим показником оцінки господарської діяльності підприємств, тому що в ньому акумулюються всі доходи, витрати, втрати, узагальнюються результати господарювання. Прибуток є одним із джерел стимулювання праці, виробничого й соціального розвитку підприємства, росту його майна, власного капіталу.

ТЦ «Магелан» вчасно й правильно заключає договори з постачальниками, а також установлює раціональні прямі договірні зв'язки по поставках товарів, як правило, на один рік і здійснює постійний контроль за їх виконанням. Для полегшення й прискорення оформлення договірних відносин застосовується так звана пролонгація, тобто продовження договору. Однак у цьому випадку обов'язкове узгодження асортиментів товарів, що поставляють.

На вимогу однієї зі сторін договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду, тільки:

?                      При істотному порушенні договору однією стороною.

?                      У деяких випадках, передбачених Цивільним кодексом

ТЦ «Магелан» розташований у Києві, на Теремках, у районі Одеської площі, прямо на в'їзді в столицю України з Одеської траси. Дуже вдале розташування, прийнятні ціни й широкий вибір як пропонованих товарів, так і наданих послуг, зробив цей комплекс воістину самим цікавим і корисним місцем для киян у цій частині міста. Сьогодні це дійсне підприємство з технологічними циклами, корпоративною структурою й складним технічним оснащенням робочих місць. Планування об'єкта продумане правильно. Забеспечено безперешкодне пересування відвідувачів по торговельних зонах гипермаркета, організована система навігації, а саме облаштованість зручного виходу з гипермаркета до паркування, створення нормальної зони навантаження-розвантаження.

Престижність об'єкта, першокласна архітектура, високий рівень дизайну, ексклюзивний інтер'єр уже сьогодні зробили “Магелан” одним із самих іміджевых у місті торговельних об'єктів.

 

3. ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ

 

 

Систему господарських зв'язків за характером й послідовністю взаємодії промисловості й торгівлі можна умовно розділити на три етапи:

1.            підготовчий,

2.            документального оформлення поставки,

3.     виконання (функціонування).

Господарські зв'язки на поставку товарів розрізняються по своїй структурі, за кількістю учасників, термінам дії, відомчої підпорядкованості.

По своїй структурі господарські зв'язки можуть бути простими й складними.

При простій структурі договори на поставку укладають безпосередньо між підприємствами - виробниками товарів і роздрібними торговельними організаціями і підприємствами.

Так заключають договори на продовольчі товарів, фізико-хімічні властивості яких вимагають реалізації їх у свіжому вигляді (хліб і хлібобулочні вироби, молоко й молочні продукти, безалкогольні напої тощо).

Для складної структури характерна участь у господарських зв'язках одного або декількох посередників - оптових баз. По кількості посередників розрізняють одно-, двох- і багатоланкові зв'язки. При участі в господарських зв'язках одного або декількох посередників знижуються оперативність планування виробництва й торгівлі, ефективність впливу її на промисловість по випуску товарів у відповідності з попитом населення, здорожується процес руху товарів, сповільнюється обіг товарів.

За кількістю учасників договірних відносин господарські зв'язки підрозділяються на прямі й опосередковані.

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров