Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (7)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………….……..... ..........4

1.        Планування бюджету фірми……………………….…….……….5

1.1.     План збуту…………………………………………………..…  ……….6

1.2.     Графік очікуваних надходжень коштів………………….   …………..7

1.3.     Виробничий план………………………………………….…… ………8

1.4.     Кошторис прямих витрат на оплату праці……………………………12

1.5.     Кошторис загальнозаводських накладних витрат……………………12

1.6.     Кошторис товарно-матеріальних запасів на кінець періоду…………14

1.7.     Кошторис торгових і адміністративних витрат.       ………………………14

1.8.     Касовий план…………………………………………………………….16

1.9.     Прогнозний звіт про прибутки і збитки………………………………..18

1.10. Прогнозний балансовий звіт…………………………………………….19

2.        Операційний аналіз виробничо-господарської діяльності

 фірми……………………………………………………………   …….21

2.1.  Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості

 підприємства……………………………………………………………  ……21

2.2.  Розрахунок запасу фінансової міцності…………………………… ……24

2.3.  Розрахунок ефекту операційного важеля й аналіз його 

 динаміки………………………………………………………………… ……25

2.4.  Аналіз чутливості фінансових результатів комерційної

діяльності до змін ціни і структури витрат……………………………….27

3.        Аналіз фінансового стану фірми…………………………….……..34

3.1. Аналіз показників ліквідності підприємства…………………………….34

3.2. Аналіз коефіцієнтів ділової активності…………………………….…….38

3.3. Аналіз показників рентабельності………………………………….…….41

3.4. Аналіз коефіцієнтів платоспроможності (чи показників

структури капіталу).          …………………………………………………….…….44

Висновки……………………………………………………….……….….……47

Список використаних джерел…………………………………………..…..….53

Додатки

ВСТУП

 

 

Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу в навчанні як практиків бізнесу, так і студентів вузів фінансовому менеджменту - науці управління фінансами підприємства, направленої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб'єкта, що господарює. Підприємства в складних умовах податкового клімату й інфляції можуть мати різноманітні інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, дивідендної політики, але багато аспектів діяльності підприємства розв'язуються за допомогою універсальних методів, напрацьованих світовою ринковою цивілізацією й об'єднаних у науці фінансового менеджменту в струнку і корисну в практичному відношенні систему.

Задачами курсової роботи є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення названих дисциплін, а також придбання практичних навичок самостійного рішення практичних задач по управлінню фінансами підприємства з метою оптимізації результатів його виробничо-господарської діяльності. Вихідні дані видаються кожному студенту індивідуально. Здача закінченої роботи керівнику та її захист проводиться в терміни, встановлені у завданні на виконання курсової роботи.

РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ ФІРМИ

Річним фінансовим планом компанії є її бюджет, що служить як інструментом планування, так і контролю.

Бюджет компанії класифікується за двома основними категоріями:

1.      поточним бюджетом;

2.      фінансовим бюджетом.

Поточний бюджет складається з:

1.      плану збуту;

2.      виробничого плану;

3.      кошторису прямих витрат на матеріали;

4.      кошторису прямих витрат на оплату праці;

5.      кошторису загальнозаводських накладних витрат;

6.      кошторису торгових і адміністративних витрат;

7.      прогнозного звіту про прибутки і збитки.

Фінансовий бюджет компанії складається з:

1.        касового плану (плану надходжень і виплат);

2.        прогнозного балансового звіту.

Основними етапами підготовки бюджету фірми є:

1.        підготовка прогнозу продажу;

2.        визначення очікуваного обсягу виробництва;

3.        розрахунок виробничих витрат і експлуатаційних витрат;

4.        визначення руху коштів та інших фінансових показників;

5.

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров