Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (24)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………….……..... ..........4

1.        Планування бюджету фірми……………………….…….……….5

1.1.     План збуту…………………………………………………..…  ……….6

1.2.     Графік очікуваних надходжень коштів………………….   …………..7

1.3.     Виробничий план………………………………………….…… ………8

1.4.     Кошторис прямих витрат на оплату праці……………………………12

1.5.     Кошторис загальнозаводських накладних витрат……………………12

1.6.     Кошторис товарно-матеріальних запасів на кінець періоду…………14

1.7.     Кошторис торгових і адміністративних витрат.       ………………………14

1.8.     Касовий план…………………………………………………………….16

1.9.     Прогнозний звіт про прибутки і збитки………………………………..18

1.10. Прогнозний балансовий звіт…………………………………………….19

2.        Операційний аналіз виробничо-господарської діяльності

 фірми……………………………………………………………   …….21

2.1.  Розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості

 підприємства……………………………………………………………  ……21

2.2.  Розрахунок запасу фінансової міцності…………………………… ……24

2.3.  Розрахунок ефекту операційного важеля й аналіз його 

 динаміки………………………………………………………………… ……25

2.4.  Аналіз чутливості фінансових результатів комерційної

діяльності до змін ціни і структури витрат……………………………….27

3.        Аналіз фінансового стану фірми…………………………….……..34

3.1. Аналіз показників ліквідності підприємства…………………………….34

3.2. Аналіз коефіцієнтів ділової активності…………………………….…….38

3.3. Аналіз показників рентабельності………………………………….…….41

3.4. Аналіз коефіцієнтів платоспроможності (чи показників

структури капіталу).          …………………………………………………….…….44

Висновки……………………………………………………….……….….……47

Список використаних джерел…………………………………………..…..….53

Додатки

ВСТУП

 

 

Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу в навчанні як практиків бізнесу, так і студентів вузів фінансовому менеджменту - науці управління фінансами підприємства, направленої на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб'єкта, що господарює. Підприємства в складних умовах податкового клімату й інфляції можуть мати різноманітні інтереси в питаннях регулювання маси і динаміки прибутку, дивідендної політики, але багато аспектів діяльності підприємства розв'язуються за допомогою універсальних методів, напрацьованих світовою ринковою цивілізацією й об'єднаних у науці фінансового менеджменту в струнку і корисну в практичному відношенні систему.

Задачами курсової роботи є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення названих дисциплін, а також придбання практичних навичок самостійного рішення практичних задач по управлінню фінансами підприємства з метою оптимізації результатів його виробничо-господарської діяльності. Вихідні дані видаються кожному студенту індивідуально. Здача закінченої роботи керівнику та її захист проводиться в терміни, встановлені у завданні на виконання курсової роботи.

РОЗДІЛ 1. ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ ФІРМИ

Річним фінансовим планом компанії є її бюджет, що служить як інструментом планування, так і контролю.

Бюджет компанії класифікується за двома основними категоріями:

1.      поточним бюджетом;

2.      фінансовим бюджетом.

Поточний бюджет складається з:

1.      плану збуту;

2.      виробничого плану;

3.      кошторису прямих витрат на матеріали;

4.      кошторису прямих витрат на оплату праці;

5.      кошторису загальнозаводських накладних витрат;

6.      кошторису торгових і адміністративних витрат;

7.      прогнозного звіту про прибутки і збитки.

Фінансовий бюджет компанії складається з:

1.        касового плану (плану надходжень і виплат);

2.        прогнозного балансового звіту.

Основними етапами підготовки бюджету фірми є:

1.        підготовка прогнозу продажу;

2.        визначення очікуваного обсягу виробництва;

3.        розрахунок виробничих витрат і експлуатаційних витрат;

4.        визначення руху коштів та інших фінансових показників;

5.

Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров