Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Предпринимательство и его капитал

Залежно від технології оцінки аналіз названих чинників про­водиться з різних позицій. Так, у разі визначення вартості потен­ціалу витратними методами основна увага приділяється витрат­ним чинникам, хоч беруться до уваги і чинники оточення та (частково) функціональні характеристики об'єкта. За оцінки по­тенціалу порівняльними методами основна увага приділяється чинникам оточення та функціональним особливостям, а резуль­тати використання об'єкта та витрати на їх досягнення мають другорядний (допоміжний) характер. І нарешті, за визначення ва­ртості потенціалу згідно з результатною концепцією найбільшого значення набувають саме результати використання об'єкта, а фу­нкціональні характеристики та чинники оточення мають допо­міжний характер

Размер файла: 292.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров