Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (17)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (12)
(Методические материалы)

Значок файла РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ШАХТНОЙ АТМОСФЕРЫ Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Термодинамика» для студентов специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» (090200) (11)
(Методические материалы)

Значок файла Расчет параметров сети технологических трубопроводов угольных предприятий: Метод.указ./Сост. Ю.В. Коровина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 25с (12)
(Методические материалы)

Значок файла Проектирование рудников: Методические указания к выполнению курсовой работы/Сост.: А. В. Деркаева: СибГИУ.–Новокузнецк, 2003.-18 (11)
(Методические материалы)

Значок файла Проектирование горных предприятий: Метод. Указания/Сост.: А.В. Деркаева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 30 (11)
(Методические материалы)

Значок файла Соловьева Ю.А. Основы программирования на зыке «Pascal»: Лаборатор-ный практикум / Ю.А. Соловьева, С.А. Шипилов, Т.В. Кораблина / ГОУВПО «СибГИУ». — Новокузнецк, 2003. – 74 (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Фінансове право

В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені повер-
ненням держави в русло спільних соціально-економічних процесів сві-
тового розвитку, створенням сучасного ринкового господарства.
Ринкова економіка в усьому розмаїтті відомих світовій практиці
моделей є соціально орієнтованим господарством, що підлягає дер-
жавному регулюванню.
У структурі ринкових відносин і в механізмі їх регулювання з боку
держави важливу роль відіграє фінансове право.
Проблеми фінансового оздоровлення країни, створення системи
фінансово-правових норм є визначальними в системі засобів економіко-
правового регулювання. Ці проблеми тісно пов’язані з добробутом кож-
ного та ефективністю господарювання різних рівнів управління. Повно-
та і своєчасність виплати заробітної плати, податкові відрахування з
прибутку юридичних і фізичних осіб, відрахування на соціальне страху-
вання і до різних фондів є визначальними у діяльності не лише загально-
державного рівня управління. Знання відповідних норм фінансового
права, механізму їх дії стали об’єктивною потребою для широкого кола
правознавців, економістів, менеджерів, для апарату законодавчих і ви-
конавчих органів влади, підприємств і громадян.
У пропонованому конспекті лекцій викладено основні фінансово-
правові відносини, що регулюють фінансову діяльність і фінансову
систему України, бюджетний устрій і бюджетний процес, податкові й
кредитні, страхові, банківські та валютні правовідносини юридичних
і фізичних осіб у сучасних умовах.

Размер файла: 1.1 Мбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров