Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Народознавство з методикою викладання у початковій школі

І. Мета навчальної дисципліни

Мета даного курсу полягає в орієнтуванні студентів щодо етапів розвитку народознавства та знання методики навчання української мови як державної, сутності теоретичних засад формування і розвитку етнокультурознавчих знань молодших школярів,  знань особливостей роботи над збагаченням  мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою, оволодіння методикою організації і проведення уроків української мови та читання, які забезпечують досягнення програмових вимог щодо рівня навчальних досягнень молодших школярів та реалізації етнокультурознавчої лінії змісту навчання державної мови в початковій ланці шкіл з російською мовою викладання.

ІІ. Пояснювальна записка (вступ)

Відродження духовності і створення національної школи нерозривно пов'язані з використанням народної педагогіки в навчанні та вихованні учнівської молоді. В базові навчальні плани середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України введено новий предмет "україно (народо-) знавство", як вибірково-обов'язковий компонент. В початкових класах шкіл з російською мовою викладання українська мова вивчається як окремий предмет. Однією з основних  ліній оволодіння усіма видами мовленнєвої діяльності  є етнокультурознавча, яка полягає в ознайомленні учнів з національною культурою українського народу, засвоєнні лексики на позначення національного одягу, посуду, їжі, оберегів, сталих народних висловів, прислів’їв і приказок та умінь їх доречно вживати, ознайомлення з дитячими іграми, піснями, казками, видатними письменниками, іншими представниками культури, історичними діячами тощо.  Кожен педагог має широкі можливості для створення власної системи роботи на основі народознавчих ідей і засобів. Для створення виховної системи, основаної на народознавчих традиціях, потрібні відповідні знання і вміння проводити народознавчу роботу, формувати в учнів інтерес до культурно-історичної спадщини народу. Курс „ Народознавство з методикою викладання у початковій школі” призначений ознайоми майбутніх вчителів початкових класів зі змістом і методикою викладання української мови на основі народознавства.

Студенти повинні ознайомитись:

-         історичним генезисом українознавства;

-         теорією фольклору.

Студенти повинні знати:

-         загальні питання вивчення народознавства в школі;

-         складові етнокультурознавчої лінії змісту навчання української мови як державної в початкових класах шкіл з російською мовою викладання;

-         методику збагачення мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою;

-         методику формування й оцінювання етнокультурознавчих знань учнів початкової школи.

Студенти повинні володіти:

-         методикою проведення уроків української мови і читання з метою реалізації етнокультурознавчої лінії змісту навчання;

-         етнолінгводидактичною кульурою;

-         методами й прийомами ознайомлення учнів початкової школи з національною культурою українського народу, засвоєнні лексики на позначення національного одягу, посуду, їжі, оберегів, сталих народних висловів, прислів’їв і приказок та умінь їх доречно вживати, ознайомлення з дитячими іграми, піснями, казками, видатними письменниками, іншими представниками культури, історичними діячами тощо. 

-         методами й прийомами виховання мовної особистості в умовах навчання в початковій школі.   

Тематичний план

Змістовий модуль І. Етапи розвитку українознавства.

Тема 1. Історичний генезис українознавства.

Вступ до дисципліни. Етнопедагогічні заскади навчання української мови і набутки народної педагогіки. Лінгводидактичні концепції українських вчених.

Українці й українознавство як світовий феномен.

Тема 2. Теорія фольклору

Усна народна творчість.  Етнолінгвопедагогічна підготовка вчителя початкових класів. Загадки як традиційні українські фольклорні ігри та методика опрацювання загадок.

 

Змістовий модуль ІІ. Методика викладання народознавства у школі

 

Тема 1. Загальні питання вивчення народознавства у школі.

 Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики. Етнокультурознавча лінія навчання молодших школярів в мовно-літературній галузі. Збагачення мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою. Український мовленнєвий етикет.

Тема 2. Народна творчість на уроках народознавства.
Усна народна творчість в змісті навчання української мови як державної.  Вивчення звичаїв та обрядів. Місце фольклору у вихованні дитини. Фольклор як всеохоплюючий безперервний комплекс виховання мовної особистості. Творчість народних майстрів і митців.

Тема 3.  Контроль та оцінювання етнокультурознавчих знань учнів початкової школи.

Рівні навчальних досягнень. Критерії оцінювання етнокультурознавчих знань учнів 3-4 класів шкіл з російською мовою навчання.Размер файла: 525 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров