Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Подготовка и проведение тактического учения ракетной бригады и ПРТБ с пуском боевой ракеты: Метод. указ. / Н. Д. Фролов, М. Ф. Семенов, Л. А. Харкевич. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 48 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Калюжный А.С. Организация и содержание воспитания различных категорий военнослужащих: Учеб. пос. -Н.Новгород: НГТУ, 2004. – 39 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Завдання до практичних занять з фінансового права для студентів ІІІ курсу / Уклад.: М.П. Кучерявенко, О.О. Радіонов, С.Є. Федоров та ін. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Писковой И.Е. Краткий курс по ремонту автомобильной техники: Учеб. пособие / И.Е.Писковой – Пенза: Изд – во Пенз. гос. ун – та, 2007. – 106 с.:35 ил., 8 табл.………… (23)
(Книги)

Значок файла Командно-штабные машины: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 112 с. (14)
(Книги)

Значок файла Калюжный А.С. Военная психология и педагогика в профессиональной деятельности офицера Военно-морского флота: Учеб. пос. -Н.Новгород: НГТУ, 2004. –39 с. (14)
(Методические материалы)

Значок файла АВИАГОРИЗОНТ АГБ-3 (АГБ-ЗК) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АГБ00.00.000 ТО (17)
(Книги)

Каталог бесплатных ресурсов

Навчальні та контролюючі тести з політекономії

1. Назва “політична економія” вперше з’явилася в:

А) сер. XV ст.;

Б) 1615 р.;

В) 1647 р.;

Г) 1776 р.;

Д) 1818 р.;

Е) 1867 р.

Правильна відповідь Б) 1615 р.

          Термін політична економія стає назвою науки  у 1615 році після виходу у світ «Трактату політичної економії» французького меркантиліста А. Монкретьєна.

 

2. Якщо економічні проблеми вирішуються і ринком, і урядом, то економіка є:

                  а) командною;

б) ринковою;

в) традиційною;

г) змішаною.

Правильна відповідь: г) змішаною.

          В традиційній економічній системі економічні проблеми вирішуються на основі звичаїв, традицій; в командній – державою; в ринковій – дією вільного ринкового механізму; в змішаній – і ринком, і урядом.

 

3. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації?

                  а)  фізіократія;

б) меркантилізм;

в) класична політична економія.

Правильна відповідь: б) меркантилізм.

            Джерелом багатства нації фізіократи вважали сферу сільськогосподарського виробництва; представники класичної школи політекономії – сферу матеріального виробництва , включаючи і промисловість і сільське господарство; меркантилісти – сферу обігу (торгівлю) і видобування дорогоцінних металів.

 

4. Що логічно зайве у цьому переліку? (Увага: тест пов’язаний виключно з потребами).

a)      сталь;

б) ковбаса;

в) велосипед;

г) телевізор;

д) сукня.

Правильна відповідь: а) сталь.

            Класифікація потреб виділяє потреби у товарах особистого призначення і у товарах виробничого призначення. Логічно зайвим у переліку є сталь як товар виробничого призначення.

 

5. Чим відрізняються економічні системи:

a)      соціально-економічними відносинами;

б) загальними організаційно-економічними відносинами;

в) конкретними організаційно-економічними відносинами;

г) a, в;

д) a, б.

Правильна відповідь: д) соціально-економічними і загальними організаційно-економічними відносинами.

        Соціально-економічні відносини обумовлені відносинами власності на засоби виробництва. В залежності від того, яка форма власності панує, складаються різні типи виробничих відносин ( наприклад, рабство, феодалізм ). Організаційно-економічні виробничі відносини – форми організації виробництва: конкретно-економічні (господарський механізм окремих галузей) і загально-економічні (ринок, підприємництво, маркетинг, менеджмент…). Наприклад, у командній і змішаній економічних системах  конкретно-економічні відносини були майже однаковими, загально-економічні – різнилися.

 

6. Назвати показники економічної ефективності:

a)      фондоємність;

б) продуктивність праці;

в) екологічна безпека виробництва;

г) умови праці;

д) матеріалоємність.

Правильна відповідь: а), б), д).

           Екологічна безпека виробництва і умови праці – це показники соціальної ефективності.

 

7. Хто наділений найбільшими правами відносно певного об’єкта?

a)      користувач;

б) розпорядник;

в) володар.

Правильна відповідь: б) розпорядник.

           Володар має право фактично володіти майном (можливо, на певний термін); користувач – право витягати корисні властивості; розпорядник має право відчужувати майно – продавати, залишати у спадок тощо.Размер файла: 65.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров