Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (20)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (23)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Про Державний бюджет України на 2002 рік


Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 7 березня 2002 року N 3123-III

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі - 45.390.509,5 тис.
гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.880.511,5 тис.
гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.509.998,0 тис. гривень,
згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 49.573.467,3 тис. гривень, у тому
числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 39.788.314,9 тис. гривень та
видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.785.152,4 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 4.182.957,8
тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України -
у сумі 2.907.803,4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного
бюджету України - у сумі 1.275.154,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік
належать:

1) 98,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної
власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за
місцезнаходженням у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього
Закону);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за
користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів,
що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, та 50 відсотків
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з ввезених
на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами;

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів,
отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

9) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які
обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) адміністративні штрафи (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами
відповідних рад та створеними відповідно до закону адміністративними комісіями);

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного
державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього
поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим
терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою
відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного
бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією,
розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

15) кошти, що надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок
погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та
обладнання;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і
відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за
здане у вигляді брухту і відходів срібло;

17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-
монополістах;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в
обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

21) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

22) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

23) відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

24) відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом;

25) надходження коштів з рахунків виборчих фондів;

26) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29
Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства
"Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту -
у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну.

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування
трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до
Державного бюджету України:

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на
кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі,
еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на
кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа
наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються
територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті
України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на
день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та
відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються
до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до
25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням
пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум
недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після
настання терміну платежу і по день сплати включно.

Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних
доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в
сумі не менш як 200.000 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на технічне переоснащення
вугледобувних шахт (160.000 тис. гривень), забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами (35.000 тис. гривень), санаторно-курортне оздоровлення інвалідів (5.000 тис. гривень).

Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до
відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону
реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що
належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок
зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків
незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).

Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:

в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних
(товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з
придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається
до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15
статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2003 року) за операціями з
надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через
територію і порти України;

для цілей оподаткування амортизація на основні фонди II та III груп, які виведені з експлуатації, не
нараховується.

Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України
на 2002 рік у частині доходів є:

1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної
власності);

2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

3) 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних
засобів;

5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

6) 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території
України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської
Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

9) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва;

10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки,
іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань;

11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні
операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових
виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого
зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;Размер файла: 72.96 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров