Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (25)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (28)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (44)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

ТЕКСТИ ДЛЯ ДИКТАНТІВ

Тарас Шевченко народився на українській землі, під україн-
ським небом, проте він належить до тих людей - світочів, що
стають дорогими для всього людства і що в пошані всього
людства знаходять безсмертя.

Він був поетом, якого ми до того не мали: поетом для всіх,
поетом народним, поетом гноблених, але не скорених. Наро-
джений матір'ю-кріпачкою і сам кріпак, він став борцем, рево-
люціонером титанічної сили. Його боялися царі. Його жахались
і смертельно ненавиділи кріпосники. Коли можновладні само-
державні кати, що наповнили рудники Сибіру окутими в кай-
дани декабристами, ті самі, що зацькували Пушкіна і юного
Лєрмонтова, налившись новою злобою, ввігнали криваві свої
пазурі в молоду клекотливу душу Шевченкову, коли перед ним
лягла несходима ніч муштри й солдатчини, мабуть, ті вінце-
носні кати вважали, що відправили його в таку безвість, звідки
не буде йому вороття.
А він повернувся.

Вогненною піснею, віщим незборканим словом повернувся
поет до рідної своєї України, і до братньої Росії - Росії Добро-
любова та Чернишевського, і до польських революційних
повстанців, і до мужніх, волелюбних народів Кавказу, чию
багаторічну боротьбу він з такою пристрастю оспівав. Як дзвін
серед ночі, як герценівський <Колокол>, так лунали його слова
серед похмурої, важкої ночі кріпосництва.

Відкрите серце народного співця щедро ввібрало в себе
могутній волелюбний дух українського народу. В тій невеликій
книжці, що ім'я їй <Кобзар>, клекоче ціле море горя народно-
го, в ній - невольницький поклик до помсти й порив до
свободи, мудрий роздум гуманіста і ніжна, чарівна краса укра-
їнської пісні (О. Гончар).

-388-

Великдень

Чи є щось на світі гарніше за великодній світанок! З діда-
прадіда цілюща й незрадлива сила вступає в кожного, хто
зустріне його. Дзвони над селом не дзвонять, а виспівують на
весь світ велику радість: Христос воскрес!  Село не спить -воно
ж бо чекало цієї радості й іде назустріч їй до церкви. З уст в
уста передається щаслива вість: <Христос воскрес! - Воістину
воскресі> І чує земля цю християнську радість та й тішиться у
весняному розвої разом з людьми.

Яка це добра і світла година, коли село йде на Великдень до
церкви!  А церква і довкола церкви - мов великий живий
квітник. Люди прийшли посвятити паску. Село стоїть у всій
своїй одвічній красі, душевній просвітленості. Рід коло роду,
як з давніх-давніх часів - усе тут, на одному місці.

Ми - християни. Один у нас Бог, і однією, нероздільною
любов'ю славімо його, бо він благословляє нас на взаємну
християнську любов і милосердя, одна Мати Божа, а ми - її
діти, одна Україна, яка нині воскресає і для якої на світі
живемо (Я. Гоян).

Вічне слово

З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової
літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку
віків і мають для народу значення заповітне.

До таких належить <Кобзар>, книга, яку народ український
поставив на першому місці серед успадкованих з минулого
національних духовних скарбів.

Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї,
складалися на тернистих дорогах поетового життя, писалися то
в мандрах, то в казематах, мережилися при світлі білих ночей
Півночі і в пісках пустель закаспійських, під самотнім сонцем
вигнання. Хоча більшість поезій написана поза межами рідного
краю, наскрізне струменить у них світлий образ Дніпра і мріє
синя далеч українських степів. На випадкових аркушиках па-
перу та в захалявних книжечках поетова рука прихапцем,
покрадьки записувала рядки, що стануть дорогими для цілого
народу, донесуть до нього крізь усі перепони віщі й вічні слова.

Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її
саме поетове життя, і все найістотніше із цього життя, з вели-
кого життя українського кріпака Тараса Шевченка - від його
юності й до останнього подиху - увібрав у себе цей класичних
розмірів томик, збірник поезій, що його в хвилину творчого
осяяння було найменовано <Кобзарем>. Відтоді, впродовж ба-
гатьох десятиріч, книга ця буде настільною для кожного укра-
їнця (О. Гончар).

-389-

Чарівниця

Настав час, коли полтавська Богданівка стала мистецькою
столицею Катерини Білокур. Звідси, з білесенької селянської
хати, рушила у великі світи творчість народної художниці,
пішла до людей її малярська поезія, сповнена якоїсь майже
магічної сили, майже фантастичної краси. Спершу її картини
побачила Полтава, потім Київ, Москва, потім вони з'явились у
Парижі, біля них товпились відвідувачі на міжнародних ви-
ставках: хто ж авторка цих незвичайних полотен? Звідки такий
вроджений артистизм у простої української жінки, таке есте-
тичне чуття, багатство і сила уяви?

Дочка України, народний художник Катерина Білокур при-
вернула на виставках загальну увагу до цієї праці, вразивши
найвибагливіших поцінувачів яскравою самобутністю, поетич-
ною силою своїх творів. Вона мовби розповідала світові який
талановитий її народ, як розвинуте в ньому від природи есте-
тичне почуття, яка сприйнятлива його душа до всього прекрас-
ного в житті.

Україна здавна славиться народним мистецтвом. Дівоче
вбрання і козацька люлька, топірець гуцула і спинка саней,
бабусина скриня і мисник на стіні, вишитий рушник і зви-
чайний віконний наличник - будь-яка ужиткова річ під рукою
невідомого художника чи художниці ставала витвором мистец-
тва. І водночас творилася пісня, з'являвся живопис, бриніла
бандура, ця українська арфа...

Людина оточувала себе красою, знала в ній смак, художньо
оздоблювала життя, заполонена одвічним бажанням творити
(О. Гончар).

Колумб української науки

Тисяча чотириста п'ятдесят дев'ятого року у невеличкому
українському містечку Дрогобич у сім'ї міщанина-ремісника
Михайла Доната Котермака народився син, якого нарекли
Юрієм.

Незважаючи на те, що він рано був позбавлений материн-
ської ласки й уваги, бо мати померла, коли він був ще зовсім
малим, Юрій ріс веселим і допитливим хлопчиком. Його та
старшу сестричку Оленку батько виховував сам. Першу науку
Юрко здобув, як тоді було заведено, в дяка церкви. Своєю
кмітливістю і допитливістю малий Котермак привернув увагу
старенького монаха, який доживав віку при тій же церкві. Він
багато розповідав хлопчикові про життя, давав поради. Під
впливом монаха Юра почав ретельніше вивчати латинську мо-
ву, яка тоді була панівною. Коли Юркові йшов шістнадцятий
рік, раптово помер батько. Треба було самому думати про хліб
насущний. Як письменного, такого, що знає кілька мов, Юрка
запросили до Львова на посаду писарчука.

390

Заробивши трохи грошей, Юрко у тисяча чотириста шіст-
десят дев'ятому році став студентом Краківського університету.
Через рік наполегливого навчання він успішно складає екза-
мени на бакалавра вільних мистецтв.

За тодішнім звичаєм при отриманні першого вченого ступе-
ня слід було вибрати для себе нове прізвище. Так Юрій Котер-
мак з 1470 року стає Георгієм Дрогобичем де Русіа, що означає
Георгій Дрогобицький з Русі, бо та земля, на якій він наро-
дився, називалася в ті часи Червоною Руссю.

Одержавши через два роки ступінь магістра, Юрій Дрогобич
їде до Італії. Там він викладає в Болонському університеті
астрономію, захищає дисертацію доктора філософії, а потім
доктора медицини і вільних мистецтв.

Медик. Математик. Географ. Астроном. І це в 32 роки! Юрія
обирають ректором факультету медицини і вільних мистецтв
Болонського університету, він має звання професора вільних
мистецтв і офіційний титул королівського лікаря.

Юрій Дрогобич написав багато теоретичних праць. Він пер-
ший зробив розрахунки руху небесних тіл і передбачив два
сонячні затемнення. Він вперше в друкованих виданнях назвав
міста Дрогобич, Вільнюс, Кафа, Константинополь, Краків, Львів,

Размер файла: 31.15 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров