Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (2)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (3)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (2)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (3)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

МИХАЙЛО ПОПЛАВСЬКИЙ Азбука Пабликк рилейшен

Рекомендовано
i культури та мис
як пiдручник для вузiв культ

Мiнiстерством культури та мистецтвЙраєни

1997

Б
"Азбука Паблiк Рiлейшнз-97" - оригiнальний сучасний
посiбник для майбутнiх фахiвцiв з ПР, автор якого популярно
викладау iсторiю становлення однiує з найдавнiших iнфор-
мацiйних галузей - паблiк рiлейшнз, або звязки з громад-
ськiстю. Мета цього науково-популярного дослiдження - на
конкретних прикладах показати роль i значення ПР-заходiв у
полiтичному, економiчному, культурному життi. Автор свiдомо
широко залучау приклади iз ПР-практики iнших краєн,
оскiльки в Украєнi ця галузь iнформацiйноє дiяльностi в
сучасному єє значеннi ще перебувау в процесi становлення. У
книзi вперше розглядаються традицiйнi форми поведiнки i
суспiльноє дiяльностi людей як засоби ПР-дiяльностi. Посiбник
допоможе студентам, журналiстам, бiзнесменам, полiтикам у
вивченнi реалiй ПР, в орiунтацiє щодо конкретних практичних
ситуацiй.


УЗБУКА PUBLIC RELATIONS
або як видавати бажане за дiйсне,
а головне - дiйсне за бажане

Серед прихильникiв чистоти украєнськоє мови можна
почути невдоволення тим, що ми обрали iншомовний варiант
для назви нового для нашоє суспiльноє практики фаху -
"Звязки з громадськiстю". Можна вiдповiсти жартома, як
вiдповiли на це питання добродiю Пергаментману на
презентацiє кафедри Паблiк Рiлейшнз в Києвському держав-
ному iнститутi культури: "Паблiк Рiлейшнз з тiує ж причини, що
й Ваше прiзвище не перекладауться як "Папiрчук"... Iснуу
традицiя, за якою маумо багато назв установ, явищ культур-
ного, духовного життя, запозичених, iншомовних: академiя,
унiверситет, iнститут, диспут i т. д.

Справа зовсiм не в назвi, а в сутi, змiстi того явища, що
стоєть за нею. До того ж i виник цей фах, ця галузь суспiльноє
дiяльностi в США, досвiд якого у тим практичним набутком, на
якому вчитимуться нашi сучаснi студенти, щоб стати май-
бутнiми професiоналами цього вкрай необхiдного для нашоє
краєни фаху. Фах новий, перспективний, можна з певнiстю
твердити - доленосний у поступi украєнського суспiльства,
бо кожнiй державнiй чи приватнiй iнституцiє потрiбен
позитивний iмiдж, щоб перемогти.

Книга названа "Азбука Паблiк Рiлейшнз", бо фахiвцем не
станеш, доки... не вивчиш азбучних iстин, єє мета - викликати
у читача iнтерес до цього фаху, зацiкавити, зорiунтувати.

прийомi). Далi йдуть мiсця лiворуч вiд господаря. Мiсця,
вiддаленi вiд господинi чи господаря, - найменш почеснi. На
прийомi, де присутнi тiльки чоловiки, головному гостю може
бути запропоноване мiсце за столом напроти господаря. На
прийомах, в яких беруть участь чоловiки з дружинами, треба
уникати, щоб жiнки сидiли напроти жiнок, ще гiрше - жiнка
бiля жiнки. Краще, щоб сидiли за схемою "жiнка - чоловiк".
Не садовлять поруч подружжя, жiнку на краю столу.
Найпоширенiшi схеми розсаджування за столом:

I. Присутнi тiльки чоловiки: господар пропонуу головному
гостю мiсце за столом напроти себе.

2. Прийом з дружинами: господар i господиня займають
мiсця на краях столу.

3. Прийом з дружинами: стiл П-подiбний, господар i
господиня сидять напроти один одного.

Размер файла: 337.75 Кбайт
Тип файла: txt (Mime Type: text/plain)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров