Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (14)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (12)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (13)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (20)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (18)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Антропогенні надзвичайні сітуації

ВСТУП

 

           Люди у процесі життєдіяльності безупинно взаємодіють із середовищем проживання, з усім різноманіттям факторів, що характеризують середовище. Багато факторів середовища проживання впливають на здоров'я й життя людини. Ступінь негативного впливу визначається рівнем їх енергії, під якою розуміється кількісний захід різних форм руху матерії. У цей час перелік відомих форм енергії суттєво розширився: електрична, потенційна, кінетична, внутрішня, спокою, деформованого тіла, газової суміші, ядерної реакції, електромагнітного поля і т.д.

Усім формам енергії властива закономірність перетворення їх в інші форми. Усі явища зв'язані законом збереження енергії й тенденцією до зниження рівня енергії за рахунок переходу в інші форми. Зниження рівня енергії пов'язане з виходом (витоком) енергії. Неконтрольований вихід енергії породжує негативні фактори в навколишньому середовищі. Джерела енергії підрозділяються на природні й антропогенні.                                                                                                                                  До природних джерел ставляться блискавки, виверження, землетруси, атмосферні явища (урагани, смерчі й т.п.) і інші.                                                                           Антропогенні джерела створюються людиною.                                                                           У ході науково-технічної революції з'явилися джерела, що забезпечують дуже високі рівні енергії, суттєво розширився перелік відомих форм енергії і їх характеристика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 АНТРОПОГЕННІ НАДЗВИЧАЙНІ СІТУАЦІЇ

 

 

1.1 ПРИРОДНІ Й АНТРОПОГЕННІ НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ

 

          Бурхливий ріст енергооснащеності праці спричинив розквіт енергетики й розробки енергетичних ресурсів. У суспільстві з'явилися колосальні енергосистеми, що представляють сукупність джерел енергії й обладнань для її передачі й розподілу. Концентрація в сучаснім виробництві джерел енергії, високі рівні енергії, використання раніше невідомих форм енергії визначають зростаючу актуальність і важливість проблеми безпеки в сучаснім виробництві. Високі рівні використовуваної енергії, різноманіття форм енергії суттєво збільшили ймовірність неконтрольованого виходу енергії, небезпека впливу негативних факторів на людину. Цю тенденцію можна характеризувати ентропією джерела енергії, розуміючи під ентропією ймовірність перебування системи в даному стані: чим вище рівень енергії об'єкта, тем менше його ентропія. При відсутності енергетичного джерела ентропія об'єкта набуває максимального значення, і забезпечується найбільша ймовірність перебування об'єкта в цьому стані.

Різноманітність форм енергії породжує різноманіття факторів середовища проживання людини, що впливають на її здоров'я.                                                                Усе різноманіття виробничих факторів  підрозділяють на кілька груп:                                                                                                   фізичні;

хімічні;

біологічні;

психофізіологічні.

До фізичних небезпечних і шкідливих факторів ставляться: механізми, що рухаються машини й підвищена запыленность і загазованість, підвищена або знижена температура, підвищений рівень шуму, вібрації, ультразвуку, підвищений або знижений барометричний тиск, підвищена або знижена вологість, рухливість повітря, підвищений рівень іонізуючих або електромагнітних випромінювань і т.д.

Хімічні небезпечні й шкідливі фактори підрозділяються на токсичні, що дратують, канцерогенні, мутагенні.

Біологічні фактори включають: бактерії, віруси, спірохети, гриби й найпростіші, а також рослини й тварини. Психофізіологічні фактори підрозділяють на фізичні й нервово-психічні перевантаження. Той самий небезпечний і шкідливий фактор може по своїй дії ставитися до різних груп.Размер файла: 110 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров