Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Розбіжності в національних системах бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

 

     Соціальні, економічні та політичні чинники впливають на те, що фінансова звітність підприємств різних країн має певні відмінності. Ці відмінності значно ускладнювали аналіз інформації та прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації финансових ринків.

     Упродовж 1999-2004 років відбулися суттєві зміни у системі бухгалтерського обліку в Україні щодо її гармонізації з міжнародними стандартами. Проте застосування міжнародних стандартів фінансової звітності не є метою реформування бухгалтерського обліку, а інструментом забезпечення потреб користувачів у якісній інформації, що дає повну та правдиву картину фінансового стану і результатів діяльності суб’єкта господарювання.

     Але реформа бухгалтерського обліку не супроводжувалася адекватними змінами в інших сферах, зокрема, у статистиці, оподаткуванні, системі права, науки, освіти тощо.

     Тому сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні можна охарактеризувати як симбіоз:

-         адміністративних та ринкових концепцій;

-         національних і міжнародних стандаотів;

-         юридичної та економічної моделі.

     Наприклад, поряд із застосуванням в бухгалтерському обліку ринкової концепції капіталу, чітко простежується спроба відновити концепцію фондового обліку, зокрема, для контролю використання амортизаційного фонду, фондів розвитку, заохочення тощо.

     Положення (стандарти) бухгалтерського обліку хоча й грунтуються на Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ), але все одно відрізняються від них, зокрема:

     - національні стандарти встановлюють жорсткі форми фінансової звітності, що обмежує можливість підприємства об’єднувати або виділяти окремі статті залежно від їх суттєвості;

     - українські стандарти дуже стислі за обсягом і не містять пояснювальних параграфів, які наведено в МСФЗ;

     - українські стандарти вимагають повного розкриття інформації лише від підприємств, що оприлюднюють річну фінансову звітність.

     Крім того, в одних випадках ПБО містять дещо ширші вимоги, ніж МСФЗ, а в інших, навпаки, - значно вужчі.

     Наприклад, ПБО-29 “Звітність за сегментами” поширюється на всі підприємства (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ), а МСБО 14 “Звітність за сегментами” є обов’язковою лише для підприємств, цінні папери яких вільно продаються і придбаються на фондових ринках.

     З другого боку, у Примітках до фінансової звітності (форма № 5) не передбачено надання інформації за попередній рік, що не відповідпє п. 17 ПСО-1 и положенням МСБО 1.

     29 червня 1973 року для забезпечення гармонізації фінансової звітності створено Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО). Його було зосновано на підставі угоди, укладеної фаховими організаціями бухгалтерів Австралії, Великої Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, США, Франції та Японії.

     Всі фаховці організації бухгалтерів, що входять до складу Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), з 1983 р. є членами КМСБО. Сьогодні він об’єднує 153 професійні організації зі 112 країн світу.

     Мета КМСБО – формулювання, видання та вдосконалення стандартів бухгалтерського обліку, яких слід дотримуватися при складенні та поданні фінансової звітності в усіх країнах світу.

     За роки своєї діяльності КМСБО видав 41 МСБО, з яких на сей час діють 35.

     Для розуміння і практичного застосування МСБО важливе значення має їхня Концептуальна основа (Framework), на якій грунтується фінансова звітність загального призначення. Однак слід мати на увазі, що Концептуальна основа не входить до складу МСБО. Через це у разі виникнення суперечності між Концептуальною основою та окремим стандартом пріоритетними є вимоги МСБО.

     З метою оперативного реагування на проблеми практичного застосування стандартів КМСБО видає тлумачення відповідних положень діючих стандартів та їх Концепиуальної основи.Размер файла: 295.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров