Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (5)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (9)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (14)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Кримінально-процесуальний Кодекс України ( від статті 94 до статті 236-8 ). Частина 2

Розділ другий від статті 94 до статті 236-8
Порушення кримінальної справи,
дізнання і досудове слідство
Глава 8 ПОРУШЕННЯ КРИМIНАЛЬНОЇ СПРАВИ
Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи
Приводами до порушення кримінальної справи є:
1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб,
представників влади, громадськості або окремих громадян;
2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали
підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним;
3) явка з повинною;
4) повідомлення, опубліковані в пресі;
5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак
злочину.
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на
наявність ознак злочину.

Стаття 95. Заяви і повідомлення про злочин
Заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи окремих громадян про
злочин можуть бути усними або письмовими. Усні заяви заносяться до протоколу, який
підписують заявник та посадова особа, що прийняла заяву. При цьому заявник попереджується
про відповідальність за неправдивий донос, про що відмічається в протоколі.
Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона подається. До порушення
справи слід пересвідчитися в особі заявника, попередити його про відповідальність за
неправдивий донос і відібрати від нього відповідну підписку.
Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб повинні бути викладені
в письмовій формі.
Повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали
підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним, можуть бути усними або
письмовими.
Стаття 96. Явка з повинною
Явка з повинною — це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником
органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи
підготовлюваний ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну
справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути
зроблене до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.
Усна заява заноситься до протоколу, в якому зазначаються відомості про особу заявника і
викладений зміст заяви від першої особи. Протокол підписують заявник і посадова особа, яка
склала протокол.
Якщо усна заява про явку з повинною зроблена в судовому засіданні, то відомості про
особу заявника і зміст його заяви заносяться до протоколу судового засідання і підписуються
заявником. Головуючий протягом трьох днів надсилає витяг із протоколу судового засідання
відповідному прокурору.
Письмова заява про явку з повинною має бути підписана заявником і посадовою особою
органу дізнання, дізнавачем, слідчим або прокурором, якими прийнята заява, із зазначенням на
заяві дати її прийняття.
(Стаття 96 в редакції Закону N 3082-III від 07.03.2002)
Стаття 97. Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх
розгляду
Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані приймати заяви і повідомлення
про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню.
По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя
зобов’язані не пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю.
Одночасно вживається всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові або припинити
його. За наявності відповідних підстав, що свідчать про реальну загрозу життю та здоров’ю
особи, яка повідомила про злочин, слід вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки
заявника, а також членів його сім’ї та близьких родичів, якщо шляхом погроз або інших
протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на заявника.
Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така
перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти
днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування
необхідних документів.

Заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути
перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. Проведення визначених у
законодавчих актах України окремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу
суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу
або його заступника. Постанова судді про надання такого дозволу виноситься і на неї може
бути принесена апеляція з додержанням порядку і у випадках, передбачених статтями 177, 178 і
190 цього Кодексу.
(Стаття 97 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1381-XIV від
13.01.2000, N 2533-III від 21.06.2001 — набуває чинності з
29.06.2001)
Стаття 98. Порядок порушення справи
При наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 цього Кодексу, прокурор,
слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані винести постанову про порушення кримінальної
справи, вказавши приводи і підстави до порушення справи, статтю кримінального закону, за
ознаками якої порушується справа, а також дальше її спрямування.
Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин,
кримінальну справу повинно бути порушено щодо цієї особи.
Справи, зазначені в частині 1 статті 27 цього Кодексу, порушуються народним суддею, а у
випадках, передбачених частиною 3 статті 27 цього Кодексу, Д прокурором.
Після порушення справи:
1) прокурор направляє справу для провадження досудового слідства або дізнання;
2) слідчий починає досудове слідство, а орган дізнання починає дізнання;
3) суд справу про злочин, зазначений у частині першій статті 27 цього Кодексу, призначає
до розгляду.
(Стаття 98 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X від
16.04.84, Законами N 358/95-ВР від 05.10.95, N 2533-III від
21.06.2001 — набуває чинності з 29.06.2001)
Стаття 98-1. Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої порушено кримінальну
справу
У разі, коли кримінальну справу порушено щодо певної особи, прокурор (суддя) вправі
прийняти рішення про заборону такій особі виїжджати за межі України до закінчення
досудового розслідування чи судового розгляду, про що виносить мотивовану постанову
(ухвалу).
(Кодекс доповнено статтею 98-1 згідно із Законом N 358/95-ВР від
05.10.95)
Стаття 98-2. Вручення чи направлення копії постанови про порушення кримінальної
справи
У разі порушення кримінальної справи прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя
зобов’язані вручити копію відповідної постанови особі, щодо якої порушено справу, та
потерпілому негайно. При неможливості негайного вручення копія постанови вручається не
пізніше трьох діб з моменту її винесення.
У разі неможливості вручення зазначеним особам копії постанови про порушення
кримінальної справи протягом строків, визначених частиною 1 цієї статті, через їх хворобу,
неможливість встановлення місця перебування чи з інших поважних причин, копія постанови
вручається протягом трьох діб з моменту явки, приводу чи встановлення місця перебування цих
осіб.Размер файла: 474.69 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров