Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (4)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зміст

 

Вступ.. 5

1     Механізми функціонування активів підприємства.. 8

1.1     Класифікація та механізми обігу активів підприємства. 8

1.2     Основні форми розміщення активів. 14

1.3     Способи та інструменти управління активами підприємства. 20

2     Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ “Санторин”  23

2.1     Структура методики аналізу ефективності використання активів підприємства. 23

2.2     Аналіз фінансового стану підприємства. 33

2.2.1. Оцінка ліквідності та платоспроможності 33

2.2.2. Характеристика ефективності функціонування активів підприємства. 37

2.3     Ефективність діяльності підприємства та основні недоліки та основні недоліки в організації фінансової роботи. 49

3     МАтематичне обгрунтування шляхів удосконалення управління активами підприємства.. 53

3.1     Побудова багатофакторної лінійної регресії рентабельності підприємства. 57

3.2     Розробка стратегії управління активами торгівельного підприємства. 70

Висновки.. 75

ПЕРЕЛІК використаної літератури.. 78

Додатки