Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (3)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зміст

 

Вступ.. 5

1     Механізми функціонування активів підприємства.. 8

1.1     Класифікація та механізми обігу активів підприємства. 8

1.2     Основні форми розміщення активів. 14

1.3     Способи та інструменти управління активами підприємства. 20

2     Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ “Санторин”  23

2.1     Структура методики аналізу ефективності використання активів підприємства. 23

2.2     Аналіз фінансового стану підприємства. 33

2.2.1. Оцінка ліквідності та платоспроможності 33

2.2.2. Характеристика ефективності функціонування активів підприємства. 37

2.3     Ефективність діяльності підприємства та основні недоліки та основні недоліки в організації фінансової роботи. 49

3     МАтематичне обгрунтування шляхів удосконалення управління активами підприємства.. 53

3.1     Побудова багатофакторної лінійної регресії рентабельності підприємства. 57

3.2     Розробка стратегії управління активами торгівельного підприємства. 70

Висновки.. 75

ПЕРЕЛІК використаної літератури.. 78

Додатки