Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Соціальна пам´ять як потенціал інтеграції українського суспільства

Зміст

Вступ

Розділ 1:Теоретико-мтодологічні проблеми вивчення феномена соціальної пам´яті:

1.1.         Аналіз підходів до операціаналізаціїсоціальної пам´яті.

1.2.         Структура, функції і механізмивідтворення соціальної пам´яті.

 

Розділ 2:Соціальна пам´ять як потенціал інтеграції українського суспільства:

         2.1. Соціальна пам´ять як детермінантазбереження та змін соціальної ідентичності.

         2.2. Соціальна пам´ять як факторконсолідації українського суспільства.

 

 

Вступ

Феномен пам'яті вивчається з найдавніших часів і багатьма науковимидисциплінами. У першу чергу філософія, потім природознавство, психологія,соціологія намагаються проникнути в його сутність і представити механізми діїпам'яті, як на індивідуальному рівні, так і на рівні людських співтовариств.Проблема пам'яті протягом багатьох сторіч раз у раз актуалізується. У ХХстолітті, з розвитком кібернетичних технологій інтерес людства до проблемипам'яті блискуче реалізувався в створенні електронних запам'ятовувальнихсистем, які, будучи всього лише моделлю людської пам'яті, все-таки в багаторазів перевищують її звичайні можливості. При цьому з'ясувати, що ж реальновідбувається в людському організмі під час запам'ятовування – відтворення –забування (операцій пам'яті), представити, у якому ступені на зазначені операціївпливають біологічні й соціальні фактори, дотепер залишається проблематичним.

Кінець двадцятого століття надав республікам колишнього СРСР історичнуможливість знаходження волі й відновлення національної державності. Переоцінкасистеми цінностей, зростання інтересу до минулого, культури народів, достановлення й розвитку національної самосвідомості привели до актуалізаціїсоціальної пам'яті в масовій свідомості. Звертання до пам'яті історичного,соціального минулого є важливою потребою суспільства, тому що в ній укладенийтакож і великий виховний потенціал. Соціальна пам'ять забезпечує зв'язокпоколінь, їхня наступність, створює умови для спілкування, взаєморозуміння йпевних форм співробітництва людей у різних сферах соціальної діяльності.

Актуальність теми обумовлена також необхідністю дослідження ідеологічних ікультурних трансформацій, що відбуваються в сучасному українському суспільстві –осмислення нових ідентифікаційних практик і пошуку солідарізуючих символів ізмістів. Размер файла: 250.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров