Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)

Умова задачі ОДЗ 1

Провеститехнологічний розрахунок трубчастої печі з випромінюючами стінками топки длянагрівання та часткового випаровування відбензиненої нафти за такимипочатковими даними: продуктивність печі за сировиною G= 2480 т/добу=2480·103/24=103333  кг/ч; початкова і кінцева температура сировинивідповідно Т1=450 К і Т2=619 К; відносна густина сировиниρ288=0,85; масова частка відгону сировини на виході з печі складаєе=0,6; склад газоподібного палива, (% обємн.): СН4=42,2; С2Н6=15,9;С3Н8=2,2; Н2S=2,2; N2=23,9; СО2=13,6.Размер файла: 360.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров