Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (6)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (11)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (5)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (16)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (40)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (31)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ В СУЧАСНОМУ ПОПУЛЯРНОМУ КІНЕМАТОГРАФІ: ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена виявленнюособливостей конструювання та репрезентації образу культурного героя в сучасномупопулярному кінематографі. Оскільки формування образукультурного героя на загальних правилах мови кіно тотожно його ідеологічномуконструюванню, і є елементом  боротьби заволодіння символічним капіталом, який функціонує в полі владних відносин, тазмінюється відповідно до реконфігурації актуального культурного кодуактуалізовано проблематику агентів та механізмів соціального контролю. Наоснові власного емпіричного дослідження автора виділено характерні рисисучасного кіногероя, образна колористика якого позиціонується культурними експертами як орієнтир соціальнозначущих практик.

 

Зміщення  панорамисоціальної реальності в бік тотальної семіотизації і візуалізації буття не лишезмінює  концептуальний простір самоїсоціології, а й порушує питання щодо глибинних механізмів функціонуваваннясоціального цілого, підтримки стабільності і пошуку важелів впливу на поведінкулюдей їхні повсякденні практики та життєві траєкторії. Проблематизуючи впливвізуальної, образної риторики на зміну паттернів людських відносин, сучаснийсоціологічний дискурс все частіше звертається до дослідження медіа та владимедіа дискурсів в категоріях домінації та контролю. При цьому механізмиконтролю постають принципово відмінними від прямого ідеологічного впливу - медіаі насамперед телебачення, презентують публіці зовсім автономну чуттєво-знаковуреальність, яка зачаровує своєю правдоподібністю, примножуючи «фантазмиреалізму», та засвоюється фізично як відчуття [1, с. 141]. Тому, в ситуації, щосклалася, дослідницький інтерес викликає «нормативний ідеал» – образкультурного героя, конструйований кінематографом, який, незважаючи нанеприховану умовність його продукту, обумовлений ставленням до кінотексту як доособливої форми соціального знання, об'єктивації сприйняття сучасною людиноюнавколишньої соціальної дійсності. Більше того, соціальний контроль черезспокусу кінообразами, або владу симулякрів – у метафорі Ж. Дельоза, нескромніший у претензіях на тотальність аніж тиск будь-яких владних структур. Відповідно, мета нашої статті - виявити особливості конструювання тарепрезентації образу культурного героя в сучасному популярному кінематографі.Размер файла: 62.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров