Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (10)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (11)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 9

1.1. Сучасні наукові підходи до визначення поняття"державна соціальна політика" та "соціальна держава". 9

1.2. Мета, об’єкт і суб’єкти, основні складові тавизначення державної соціальної політики. 15

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 18

2.1. Реалізація Стратегії подолання бідності в Україні таХарківській області 18

2.2. Проблема формування середнього класу в Україні:методологічні та практичні аспекти. 28

2.3. Реформування системи соціальної допомоги, розвитокадресної допомоги  35

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ.. 49

3.1. Стан соціального захисту населення в Харківській області 50

3.2. Пріоритети соціальної політики Харківської обласноїдержавної адміністрації на 2004 рік. 54

3.3. Основні заходи соціального захисту населення,визначені Програмою соціального захисту населення області на 2004 рік. 58

3.4. Пропозиції щодо змісту проекту Закону України"Про місцеві програми соціально-економічного та культурного розвиткуадміністративно-територіальних одиниць"  62

ВИСНОВКИ.. 66

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 70Размер файла: 339 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров