Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (12)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (18)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (18)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (11)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (14)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (22)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (34)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                         3

РОЗДІЛ 1. Пенсійне забезпечення якоснова  соціального

 захисту

              1.1. Пенсійне забезпечення в Україні: історичний

 аспект                                                                                          7

              1.2. Демографічний аспект пенсійного

забезпечення                                                                              12                                         

              1.3. Багатовимірність стратегій соціального

добробуту                                                                                    16

              1.4. Правове забезпечення  реформування

пенсійної системи                                  .                                    24

РОЗДІЛ  2. Впровадження нової пенсійної системи              29

                 2.1. Структура побудовипенсійної

системи                                                                                        32

                 2.2. Принципи пенсійногозабезпечення                 39

                 2.3. Персоніфікованийоблік                                    46

РОЗДІЛ  3. Модель системи пенсійного

 забезпечення на регіональному рівні                                       54

ВИСНОВКИ                                                                               60

СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                   64

ДОДАТКИ                                                                              70

 

 

 

 

ВСТУП

 

 Сьогодні політика соціальногозахисту в Україні зазнає радикальних змін. Програма цінових реформ, щопроводиться в Україні, позбавила можливості гарантувати всьому населенню мінімальнийпрожитковий рівень, що традиційно притаманно для інших країн. Проте в Україніще бракує юридичної, політичної, інституційної бази для створення здоровоїринкової економіки, при якій достатньо коштів для підтримки більшостінаселення.

Для того,щоб вирішити проблеми цього важкого перехідного періоду, необхідно, щобпротягом наступних декількох років всі види соціальної допомоги стали виключноадресними і призначалися лише малозабезпеченим громадянам. Уряд зможе піднятирозмір  допомоги за такими програмами, якнадання пенсій за віком та по інвалідності, страхування по безробіттю, домінімального прожиткового рівня лише за наявності коштів у бюджеті. Проте длязабезпечення мінімального прожиткового рівня для всього населення необхіднозбільшити також розмір адресної допомоги.

Цей принцип був визначений Концепцією соціального забезпеченнянаселення України, що була  прийнятаВерховною Радою в грудні 1993 року, згідно з якою:

«В умовах ринкової економікиджерелом підвищення добробуту громадян має стати ефективна праця, трудоваактивність та підприємницька ініціатива. Держава має забезпечувати за рахунокбюджетних коштів лише мінімальний гарантований рівень медичного, культурного ісоціального обслуговування населення і насамперед найменш соціально захищенихгромадян».[16]

Соціальне забезпечення завжди залишалось і залишається в центрі увагибудь-якого суспільства, яке стоїть на шляху демократичних засад. Однією зскладових системи соціального забезпечення є пенсійне забезпечення громадянкраїни.

Пенсійна система України переживає глибоку кризу. Надто низькі пенсіїне пов’язані із великими страховими зборами. Несвоєчасна виплата пенсій, яказростала до політично і соціально небезпечних розмірів, стала неприпустимою.Чинна система пенсійного забезпечення є соціально несправедливою – чималокатегорій громадян, які сплачували впродовж трудової діяльності пенсійні внескиза однаковою з рештою працівників ставкою, отримують значно вищі пенсії.

Проте, незважаючи на економічну та демографічну кризу, ситуація з пенсійнимзабезпеченням в Україні може змінитись на краще. Навіть за відсутності серйозних реформ нинішня пенсійна системаможе бути фінансово спроможною ще 75 років, про що свідчить фінансовий аналізПенсійного фонду України. У такому разі ціною фінансової збалансованості можутьстати низькі пенсійні виплати. Однак українці заслуговують на краще життя.

Причини існуючих проблем пенсійної системи лежать на поверхні.

В Україні на кожного пенсіонера припадає надто мало працівників. Цеспіввідношення є важливим, оскільки нинішні пенсіонери отримують пенсії зарахунок внесків із фонду заробітної плати нинішніх працівників. Через низькийвік виходу на пенсію в Україні відношення чисельності працюючих до чисельностіпенсіонерів також є низьким і надалі зменшуватиметься у міру того, як Українавідчуватиме ефект зниження народжуваності й зростання тривалості життя. Чималороботодавців не сплачує належні внески з фонду заробітної плати до Пенсійногофонду через фінансові проблеми підприємств або тому , що занижують відомостіпро заробітну плату працівників. Ще більше ситуація погіршується черезпідприємства, які працюють в тіньовому секторі, й, в умовах відсутності чинедосконалості  належних адміністративнихмеханізмів і процедур примусового стягнення, цілковито або частково ухиляютьсявід сплати страхових відрахувань до Пенсійного фонду.

Фінансові проблеми Пенсійного фонду загострюються також через те, що нанього перекладено відповідальність за виплати соціальної допомоги, за які вінне отримує відшкодування у повному розмірі, а також існуванням різноманітнихпільгових пенсій, котрі забезпечують виплати певним категоріям пенсіонерів безкомпенсаційного збільшення внесків. На довершення, управління пенсійноюсистемою є неефективним, з високим рівнем адміністративних витрат. Бракналежних систем ведення обліку, комп’ютерних систем і систем зв’язку, а такожвідсутність належного аудиту сприяють марнотратству, обману й зловживанням підчас збирання внесків, стягнення заборгованості й проведення виплат.

Пенсійна реформа торкнеться кожного українця – багатьох вже нині, арешту після досягнення пенсійного віку. А відтак розроблення нової пенсійноїсистеми для України вимагає системного підходу, а її впровадження, що єскладнішим завданням, має реалізовуватись надзвичайно обережно. Невиправданефорсування пенсійної реформи принесе більше шкоди, аніж користі. Для того щобреформа принесла очікуваний результат, спочатку треба створити необхідні умови.

Метою дослідження є вивчення процесів реформування пенсійної системи щодасть змогу на науковому масиві даних дослідити всі зовнішні та внутрішніфактори, які впливають на втілення реформи у життя.

Мета роботи -  проведення аналізустану, напрямів реформування та очікуваних результатів реформи пенсійногозабезпечення населення в Україні.

Об’єктом дослідження виступають всі категорії непрацюючих громадян, якіотримують різні види пенсій. Предметом дослідження є існуючазаконодавчо-нормативна база у сфері пенсійного забезпечення та система наданняпенсій в  Україні, Харківській області вперехідний до ринкових відносин період.

Методологічну основу проблеми складають положення про сутністьсоціального захисту, соціальну природу пенсійного забезпечення,  історично закономірний розвиток  пенсійного забезпечення, обумовленийхарактером виробничих відносин.

Практичну цінність розробка теми даноїроботи може мати для працівників органів державного управління соціальногозахисту та пенсійного забезпечення, які готують та проводять заходи по втіленнюв життя реформи пенсійної системи, для теоретичного осмислення процесівреформування.

 Размер файла: 288.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров