Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Неопределенный интеграл: индивидуальные задания / Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова, О.В.Олесюк: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 16 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания для оценки остаточных знаний по дисциплине «мате- матика»./ Составители И.В. Касымова, В.Б.Королев – ГОУ ВПО «СибГИУ», Но- вокузнецк, 2005.-13с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения и их системы./ Составители: Н.Г.Бердова, А.Н.Береснев, В.И.Зимин, Л.М.Калинина, И.В. Касымова, В.А.Панамарев, О.Л.Прошина, К.Ю.Сарычев, Л.Н.Хохлова. – ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2005.-33с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Дифференциальные уравнения: Метод. указ. / сост. В.В. Варламов; ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк (9)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Механізм державного регулювання інноваційних процесів на регіональному рівні

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………..

3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ …………….

 

6

 

1.1. Сутність механізму державного регулювання інноваційних процесів на рівні регіону ………………………………………………….

 

6

 

1.2. Науковий підхід до державного регулювання інноваційними процесами…………………………………………………………………..

 

20

 

1.3. Нормативно–законодавча база регулювання інноваційних процесів в Україні……………………………………………….…………

 

29

Розділ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ…………………………………………………..

 

41

 

2.1. Аналіз інноваційної системи України……………………………….

41

 

2.2. Порівняльний аналіз складових структури інноваційних процесів в регіональному розрізі……………………………………………………

 

50

 

2.3. Аналіз світового досвіду державного регулювання інноваційних процесів ………………………....………………………………………….

 

55

Розділ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕҐІОНАЛЬНОМУ РІВНІ………………

 

80

 

3.1. Зональний підхід щодо удосконалення механізму регулювання інноваційних процесів…………………………………………………….

 

80

 

3.2. Групування регіонів за рейтинговим методом згідно ступеню інноваційного розвитку……………………………………………………

 

82

 

3.3. Механізм побудови та реалізації регресивних моделей для груп регіонів……………………………………………………………………..

 

87

 

3.4. Вибір оптимального варіанту державного управлінського рішення щодо стимулювання інноваційних процесів за групами регіонів………

 

90

Висновки………………………………………………………………………….

96

Список використаних джерел…………………………………………………...

101

Додатки……………………………………………………………………………

107Размер файла: 629.56 Кбайт
Тип файла: rar (Mime Type: application/x-rar)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров