Заказ работы

Заказать
Каталог тем
Каталог бесплатных ресурсов

Видатки державного бюджету

Вступ
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовуєбюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже вінвідображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплюєпрактично кожну юридичну та фізичну особу. Тому питанням, що стосуютьсявидаткової частини державного бюджету України приділяється дедалі більше уваги.
Метою курсової роботи являється дослідження видаткової частини державногобюджету України, зокрема факторів, що на неї впливають, визначити шляхипокращення ефективності видаткової частини державного бюджету України.
Предметом курсової роботи є дослідження взаємовідносин, які складаються під часформування і реалізації державного бюджету України, зокрема його видатковоїчастини.
Суб'єктом дослідження і аналізу є проведення бюджетної політики держави, аоб'єктом відносини при формуванні і розподілі фондів грошових коштів.
Під час дослідження даної теми ми ставили завдання:
1) визначити суть, значення державного бюджету України;
2) здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих , що стосуютьсявидаткової частини бюджету, а також визначити проблеми, що виникають приформуванні видаткової частини бюджету;
3) запропонувати заходи, які можуть підвищити ефективність видаткової частинидержавного бюджету і бюджетної системи України в цілому.
У курсовій роботі була зроблена спроба дати відповідь на ряд запитань, зокрема:як впливають видатки на функціонування національної економіки; їх вплив наподальший розвиток держави; внести пропозиції які можна використати дляпокращення політики.
Перший розділ даної курсової роботи розкриває суть, значення державного бюджетуі модель бюджету України.
У другому здійснюється аналіз макроекономічних показників за перше півріччя2000 року.
У третьому розділі здійснюється аналіз видаткової частини державного бюджетуУкраїни.
Четвертий розділ вивчає основні пропозиції щодо покращення ефективностівидаткової частини бюджету України.
При написанні курсової роботи були використані законодавчо-нормативні актиУкраїни, що регламентують проведення бюджетної політики, закони України, атакож статичні показники періодичної літератури, а саме журналів "ФінансиУкраїни", "Економіка України", "Статистика України".Размер файла: 316 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров