Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (11)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (10)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (7)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (15)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (24)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (19)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (20)
(Статьи)

Каталог бесплатных ресурсов

Видатки державного бюджету

Вступ
Бюджетна система є провідною ланкою державних фінансів. Держава використовуєбюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, адже вінвідображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплюєпрактично кожну юридичну та фізичну особу. Тому питанням, що стосуютьсявидаткової частини державного бюджету України приділяється дедалі більше уваги.
Метою курсової роботи являється дослідження видаткової частини державногобюджету України, зокрема факторів, що на неї впливають, визначити шляхипокращення ефективності видаткової частини державного бюджету України.
Предметом курсової роботи є дослідження взаємовідносин, які складаються під часформування і реалізації державного бюджету України, зокрема його видатковоїчастини.
Суб'єктом дослідження і аналізу є проведення бюджетної політики держави, аоб'єктом відносини при формуванні і розподілі фондів грошових коштів.
Під час дослідження даної теми ми ставили завдання:
1) визначити суть, значення державного бюджету України;
2) здійснити огляд макроекономічних показників, зокрема тих , що стосуютьсявидаткової частини бюджету, а також визначити проблеми, що виникають приформуванні видаткової частини бюджету;
3) запропонувати заходи, які можуть підвищити ефективність видаткової частинидержавного бюджету і бюджетної системи України в цілому.
У курсовій роботі була зроблена спроба дати відповідь на ряд запитань, зокрема:як впливають видатки на функціонування національної економіки; їх вплив наподальший розвиток держави; внести пропозиції які можна використати дляпокращення політики.
Перший розділ даної курсової роботи розкриває суть, значення державного бюджетуі модель бюджету України.
У другому здійснюється аналіз макроекономічних показників за перше півріччя2000 року.
У третьому розділі здійснюється аналіз видаткової частини державного бюджетуУкраїни.
Четвертий розділ вивчає основні пропозиції щодо покращення ефективностівидаткової частини бюджету України.
При написанні курсової роботи були використані законодавчо-нормативні актиУкраїни, що регламентують проведення бюджетної політики, закони України, атакож статичні показники періодичної літератури, а саме журналів "ФінансиУкраїни", "Економіка України", "Статистика України".Размер файла: 316 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров