Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (0)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (0)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (1)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (0)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (2)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (0)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (0)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства (ТзОВ „Уніплит”)

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ1.Теорико–економічна сутність виробничих запасів таїх характеристика як обєктуобліку та аудиту

1.1.         Економічна сутність запасів таіх класифікація

1.2.         Оцінка виробничих запасів дляцілей обліку

1.3.         Нормативно-правова база зобліку та аудиту виробничих запасів

1.4.         Загально-економічнахарактеристика ТзОВ „Уніплит”, як базового підприємства

РОЗДІЛ 2.  ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

2.1. Характеристика первинних документів з облікувиробничих       запасів та їх руху напідприємстві

2.2. Організація синтетичного і аналітичного облікувиробничих запасів

2.3. Облік надходжень та вибуття запасів на виробництво

2.4. Особливості обліку результатів інвентаризації тапереоцінки виробничих запасів

2.5. Облік виробничих запасів в умовах використанняінформаційних систем та компютерної технології

РОЗДІЛ 3. АУДИТВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ                     ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

   3.1.Завдання та інформаційне забезпеченняаудиту виробничих           запасів тааналізу ефективності їх використання

   3.2.Аудит виробничих запасів

3.3. Аналіз забезпеченості виробничих запасів напідприємстві

3.4. Аналіз ефективності використання виробничихзапасів

РОЗДІЛ4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ТЗОВ “УНІПЛИТ”

 

ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

 Размер файла: 837 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров