Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (7)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (6)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (14)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (13)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Лінгвістичні проблеми створення промислових систем машинного перекладу науково-технічної документації

Переклад наукової, технiчної, дiлової, правовоїдокументацiї з однiєї мови на iншу є невiд’ємною частиною науково-технiчногопрогресу.

В основi iнженерно-лiнгвiстичного пiдходу до проблематикимашинного перекладу має лежати лiнгвiстична класифiкацiя систем МП.

Системи МП подiляються на:

-          системи, що реалiзують прямий переклад(direct translation);

-          системи, якi базуються на трансферi(transfer approach);

-          системи з мовою-посередником(interlingua approach).

Суть прямого перекладу – в гiпотезi, згiдно з якоюнадлишковiсть мови є такою, що правильний переклад лексики компенсує помилки вграматицi. Можна також припустити, що, чим ближче синтаксичне оформленнятекстiв двох мов, тим вищою буде якiсть перекладу. А навпаки? Наскiлькидостатньою є надлишковiсть? Наскiльки знань користувача з предметної галузiдостатньо для того, щоб зрозумiти граматично помилковi фрагменти? На цi питаннякраще всього вiдповiдає оцiнка машинних перекладiв, виконаних такими системами.Зараз визначимо лише, що, як показує практика, системи прямого перекладу можутьпретендувати, в першу чергу, на одержання сигнальних перекладiв, тому що якiстьвихiдного продукту в них є далекою вiд iдеалу, якщо йдеться про новий текст,котрий, ранiше не опрацьовувся системою.

Системипрямого перекладу можна удосконалювати. Їхнiй нижчий рiвень – пословнийпереклад; можна було б вказати i вищий, проте головне, що цей вищий рiвеньiснує, розвивати безмежно такi системи неможливо, основний принцип системи впроцесi вдосконалення не змiнюється: прямий переклад – це так чи iнакшеавтоматично вiдредагований пiдстрочник.Размер файла: 53.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров