Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (4)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

БЕЗРОБІТТЯ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

План

Вступ………………………………………………………………………. 3

 

Розділ I: Безробіття як економічнеявище………………………………. 4

1.1.  Види безробіття……………………………………………………...4

 

Розділ II: Втрати від безробіття та йогопричини………………………. 7

2.1.  Соціально-економічні втративід безробіття……………………… 7

2.2.  Причини безробіття……………………………………………… 9

 

Розділ III: Рекомендації для подоланнябезробіття……………...…….. 13

3.1.  Допомога прибезробітті…………………………………………… 16

 

Висновок………………………………………………………………….. 18

 

Література………………………………………………………………… 19

 

 

Вступ.

 

      Праця і земля – два основні джерела багатства, два основні факторизростання виробництва, бо всі інші фактори – капітал, організація, інформація –це справа рук і розуму людини. Тому суспільство на всіх етапах розвиткуцікавило питання про ефективність використання робочої сили. Емпіричним шляхомдоведено, що 1% зростання безробіття скорочує ВНП на 2%.На жаль явищебезробіття не оминуло України, і ми це добре відчуваємо в сьогоднішні дні,бачачи бідних людей, зростання злочинності та економічний спад в цілому.

Я намагатимусяв даному рефераті розкрити, що таке безробіття, звідки воно береться, які йоговиди та наслідки, що говорять відомі економісти про його виникнення та методизапобігання, зробити висновки як уникнути безробіття на основі історичногодосвіду.

         Нарізних етапах розвитку людського суспільства ефективність використання робочоїсили була різною. Первісному суспільству була притаманна повна зайнятістьвсього працездатного населення общини і одночасне перенаселення окремихтериторій; звідси  постійна боротьбаплемен за територію. При рабстві була присутня повна зайнятість рабів усіхрабів і відносне перенаселення вільних громадян, частина яких ставалаколоністами або воїнами, а їх основним призначенням було поповнення арміїрабів. При феодалізмі існувало абсолютне і відносне аграрне перенаселення,частина людей становила прихований надлишок, деякі з них займалися промисламина “великій дорозі”, інші поповнювали військо, призначенням якого булозавоювання нових земель. В умовах частого капіталізму на індустріальному етапійого розвитку, при пануванні ринкових відносин виникло нове соціально-економічнеявище - армія безробітних.

         Економіка суверенної України перебуває на етапі формування ринку працівідповідно до законів ринкової економіки. Правда, цей процес проходить доволісповільнено. Проте такі темпи слід розцінювати, скоріше як позитивне явище,оскільки в умовах існування залишків старих економічних структур, принедостатніх капіталовкладеннях зростання масштабів безробіття могло б викликатипевну соціальну напругу. В України вперше було легативно визначено статусбезробітного Законом "Про зайнятість населення". Цей закон бувприйнятий у березні 1991 року, тобто тоді, коди Україна ще не була самостійноюдержавою. У статті 2 Закону говорилося, що "безробітними називаютьсягромадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин через відсутністьпідходящої роботи не мають заробітку (трудового доходу). При цьому ці громадянизареєстровані у державній службі зайнятості, а отже, дійсно вони шукають роботута здатні приступити до праці". Це є законодав­чим визнанням якісно новихекономічних реалій української дійсності, яке потрібно вважати поступом нашляху до ефективного використання трудового потенціалу. Размер файла: 325 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров