Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Основы микропроцессорной техники: Задания и методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 200400 «Промышленная электроника», обучающихся по сокращенной образовательной программе: Метод. указ./ Сост. Д.С. Лемешевский. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. – 22 с: ил. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Организация подпрограмм и их применение для вычисления функций: Метод. указ./ Сост.: П.Н. Кунинин, А.К. Мурышкин, Д.С. Лемешевский: СибГИУ – Новокузнецк, 2003. – 15 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Оптоэлектронные устройства отображения информации: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, Н.И. Терехов: СибГИУ. –Новокузнецк, 2004. – 23 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Определение частотных спектров и необходимой полосы частот видеосигналов: Метод указ./Сост.: Ю.А. Жаров: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.-19с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Определение первичных и вторичных параметров кабелей связи: Метод. указ./ Сост.: Ю. А Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 18с., ил. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (8)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ІЗ КУЛЬТУРОЛОГІЇ та методичні рекомендації їх виконання

Студенти-заочники при вивченні дисциплін кафедри виконують декілька контрольних робіт. Уміння організувати свою самостійну роботу над навчальним матеріалом у межсесійний період – запорука успіху навчання в університеті.

          Контрольну роботу з культурології можна вважати різновидом письмового реферату. Тематику контрольних завдань студентам-заочникам розробляє кафедра. Переважно це вузлові питання предмету, що вивчається. Кафедра пропонує план висвітлення вказаної теми, а також список рекомендованої літератури. Студентам залишається тільки вивчити рекомендовану літературу і відповісти на поставлені в плані роботи запитання.

          За змістом контрольна робота є рефератом (оглядом різноманітних точок зору з одного питання) рекомендованої літератури. Важливо, щоб це була спеціальна, монографічна література, хрестоматії, наукові статті тощо. Підручник тут повинен відігравати тільки роль орієнтира, давати основи знань, але не бути головним, і тим більше, не єдиним джерелом контрольної роботи.

          Виконання контрольної роботи розвиває мислення, прививає навик письмового викладу, вчить творчого, дослідницького підходу до конкретного навального матеріалу. Одночасно контрольна робота є важливим засобом самоконтролю студента, основою глибокого засвоєння навчального матеріалу, сприяє активній підготовці до заліку чи екзамену.

          Тема контрольної роботи дається в межах програми курсу „Культурологія”, вона не повинна охоплювати зміст всього навчального курсу, включає лише частину матеріалу, який студент зобовязаний вивчити в даному семестрі.

          У процесі виконання контрольної роботи студент зобов’язаний не тільки ретельно вивчити рекомендовану літературу і джерела, необхідні для розкриття теми, але й провести  дослідницьке оброблення наявного матеріалу: порівняти факти, явища, встановити причинно-наслідкові зв’язки, виявити закономірності тощо. Писати контрольну роботу  необхідно на основі джерел і літератури, які рекомендовані кафедрою, а не на основі одного підручника чи брошури, яка є під рукою. Список джерел і літератури можна доповнити за рахунок нових публікацій, але не скорочувати його.

          До виконання контрольної роботи слід приступати тільки після того, коли увесь рекомендований навчальний матеріал засвоєний, джерела і література з теми – вивчені. Далі слід продумати співвідношення окремих частин контрольної роботи – вступу, викладу основних питань плану і висновків, враховуючи, що переважно контрольна робота з будь-якої теми  повинна бути обсягом не менше 5-6 сторінок машинопису формату А-4 (кількість сторінок рукопису буде більшою – як правило, учнівський зошит, за умови написання не в кожній клітинці). Вступ повинен складати приблизно 1/16 частину всієї роботи. Обсяг кожного питання повинен співрозмірятися із загальним обсягом роботи і з його значимістю серед інших питань.Размер файла: 93.5 Кбайт
Тип файла: doc (Mime Type: application/msword)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров