Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла SQL: SELECT-ЗАПРОСЫ -АГРЕГИРОВАНИЕ И ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (6)
(Методические материалы)

Значок файла SQL: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ - команда SELECT Методические рекомендации к лабораторной работе по курсу «Автоматизированные информационно-управляющие системы» для студентов специальности 2101 по направлению Т-02 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Основы архитектурно-конструктивного проектирования Часть 2 «Основы архитектурного проектирования» (5)
(Методические материалы)

Значок файла Осипов Ю.К. Архитектурные конструкции. Часть I. Фундаменты. Учебное посо-бие / СибГИУ, Новокузнецк, 2003 – 130 стр. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Ряды: методические указания /Сост.: М.С.Волошина, С.Ф.Гаврикова: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. – 42 с. (16)
(Методические материалы)

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. (12)
(Методические материалы)

Значок файла Предел. Непрерывность: Метод. указ. / Сост.: Л.А. Кильман: СибГИУ. – Новокузнецк, 2005. - с. (12)
(Методические материалы)

Каталог бесплатных ресурсов

Журнал завдань для лабораторних робіт із дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів центру післядипломної освіти всіх спеціальностей і форм навчання

Зміст
Вступ..............................................................................................................
Лабораторна робота 1
Технологія створення й оформлення документів.....................................
Лабораторна робота 2
Введення і редагування тексту. Форматування символів та
абзаців............................................................................................................
Лабораторна робота 3
Використання табуляторів і списків.........................................................
Лабораторна робота 4
Вставка малюнка в документ.....................................................................
Лабораторна робота 5
Робота з таблицями. Обчислення в таблицях..........................................
Лабораторна робота 6
Створення і редагування формул............................................................
Лабораторна робота 7
Вставка номерів сторінок, колонтитулів, виносок, закладок.
Використання стилів. Створення змісту. Операції пошуку і
заміни.............................................................................................................
Лабораторна робота 8
Технологія роботи з графічними об'єктами...............................................
Лабораторна робота 9
Злиття документів........................................................................................
Лабораторна робота 10
Використання шаблонів і майстрів.............................................................
Контрольна робота 1....................................................................................
Контрольна робота 2....................................................................................
Контрольні питання.....................................................................................
Список літератури.......................................................................................


Размер файла: 661.93 Кбайт
Тип файла: pdf (Mime Type: application/pdf)
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров